Vláda schválila novelu zákona o zdravotních službách

Vytvořeno: 19. 7. 2023 Poslední aktualizace: 19. 7. 2023

Vláda na dnešním jednání schválila novelu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Jejím cílem je právně upravit a zjednodušit vedení zdravotnické dokumentace v souvislosti s elektronizací zdravotnictví, zpřesnění právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému a zavedení definice telemedicínských zdravotních služeb a základní právní rámec jejich poskytování.

Novela zavádí definici telemedicíny a základní rámec jejího používání pro právní jistotu poskytovatelů, zdravotnických pracovníků a pacientů. Dosud není v zdravotnických právních předpisech žádná zmínka o telemedicíně, a to vyvolává u poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků právní nejistotu, pokud jde o možnost a podmínky poskytování. Změnou zákona dojde k tomu, že bude explicitně uvedeno, že se jedná o právně povolený způsob poskytování zdravotních služeb a budou nastaveny rámcové podmínky.

„Novela má za cíl poskytování zdravotních služeb pacientům prostřednictvím telemedicíny – například konzultace, posuzování snímků ze zobrazovacích metod a telemonitoring – umožnit, a to v souladu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy a při respektování individuality pacienta,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Novela také nastavuje jasná pravidla pro vedení elektronické zdravotnické dokumentace, která mají usnadnit digitalizaci zdravotnictví a podpořit vedení zdravotnické dokumentace v čistě elektronické podobě.

Nově také upřesňuje úpravy Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Jde především o nápravu nekorektních odkazů v rámci hlášení do systému a zpřesnění vykazovaných parametrů.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?