S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Svatopluk Němeček: Do reformy psychiatrické péče se zapojí odborná společnost a pojišťovny

Vytvořeno: 16. 6. 2016 Poslední aktualizace: 16. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dnes (16. 6.) podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. „Věřím, že společný závazek umožní efektivní reformu psychiatrické péče, která má zvýšit kvalitu života a péče o psychicky nemocné pacienty,“ řekl při podpisu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

 

Cíle Strategie reformy psychiatrické péče jsou:

  • zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním;
  • zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování;
  • omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně;
  • zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí;
  • zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skryté psychiatrické nemocnosti;
  • zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb;
  • humanizovat psychiatrickou péči.
     

Spolupráce všech signatářů Memoranda bude spočívat ve sdílení informací a účasti zástupců všech stran na práci odborných a expertních týmů. Účelem Memoranda je ujištění o společném postupu při zajištění udržitelného financování zdravotních služeb, které vzniknou v souvislosti s uplatněním reformních kroků.

V rámci reformy budou zřizována Centra duševního zdraví (CDZ) jako mezičlánek mezi ambulantní a lůžkovou psychiatrickou péčí. Poslouží prevenci hospitalizací či jejich zkracování a pomohou dlouhodobě hospitalizovaným pacientům znovu se zapojit do běžného života. Centra duševního zdraví budou poskytovat individuální služby všem klientům ze spádové oblasti bez čekací doby. Ve spolupráci organizace Fokus Praha s Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích již funguje první CDZ v Praze 8, do roku 2022 vznikne 30 takových center. V nich budou pracovat týmy složené z psychiatrů, klinických psychologů, sester a sociálních pracovníků.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?