S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Svatopluk Němeček: ČR je příkladem úspěšné protidrogové politiky

Vytvořeno: 28. 4. 2016 Poslední aktualizace: 28. 4. 2016

Česká republika výrazně přispěla k tomu, že v mezinárodní protidrogové politice došlo k zásadní změně postoje. Důraz na represi je postupně nahrazován prevencí. Vystoupení ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka na Valném shromáždění OSN zdůraznilo fakt, že Česká republika je díky své aktuálně prosazované politice považována za příklad úspěšného přístupu k řešení problematiky drog a za jednoho z lídrů zemí usilujících o pozitivní změnu.

„Mezinárodní drogová politika tak, jak jsme ji dosud znali, dramaticky selhala. Jejím záměrem bylo chránit občany, jenže ve skutečnosti má kvůli prosazování zákazů a kriminalizace v mnoha směrech zničující vliv na zdraví lidí. ‚Válka s drogami‘ působí epidemie infekcí, zvláště pak HIV/AIDS, virové hepatitidy a tuberkulózy, a také epidemie fatálních předávkování mezi uživateli drog,“ řekl Svatopluk Němeček ve svém hlavním newyorském projevu.

Česká republika se prezentovala jako příklad racionální a úspěšné protidrogové politiky. „Díky službám zaměřeným na minimalizaci škodlivých účinků drog je přibližně 85 % našich problémových uživatelů drog v pravidelném kontaktu s pomáhajícími institucemi, což umožňuje mimo jiné jejich včasnou a úspěšnou léčbu,“ zmínil Svatopluk Němeček.

 

 

Český ministr zdravotnictví projevem zahájil také mezinárodní konferenci, která se věnovala analýze různých přístupů k regulaci nejrozšířenější ilegální drogy – psychotropního konopí – coby účinného léčiva i tzv. „rekreační“ drogy. Zatímco k plošné legalizaci konopí si Česká republika zachovává zdrženlivý odstup, legalizaci pro léčebné účely jednoznačně podporuje.  Pokud nemají zoufalí nemocní lidé čelit riziku kriminalizace a uchylovat se k nelegálním aktivitám, nelze jinak než zpřístupnit léčebné konopí pacientům legální cestou a zařadit je do standardních léčebných procesů,“ komentuje postoj ČR Svatopluk Němeček.

Mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN o drogách, které se uskutečnilo ve dnech 19. – 21. dubna v New Yorku, bylo svoláno na žádost tří latinskoamerických zemí, které na „Válku proti drogám“ tvrdě doplácejí. Pro další vývoj v oblasti moderní protidrogové politiky bude zásadní řádné Valné shromáždění OSN o drogách v roce 2019, které by mělo trend posunu od kriminalizace k prevenci potvrdit.

 

České překlady vystoupení a textů Svatopluka Němečka k protidrogové politice jsou dostupné ve veřejném adresáři: http://bit.ly/cnd2016ungass

Shlédnout videozáznamy některých z nich je možní na veřejném You Tube kanálu: http://bit.ly/YouTubeNemecekPDP

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?