S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Studenti FSV UK představili výsledky výzkumu zaměřeného na postoj mladých lidí ke kouření v restauracích

Vytvořeno: 30. 1. 2013 Poslední aktualizace: 30. 1. 2013

Studenti FSV UK realizovali ve spolupráci s agenturou IPSOS výzkum, který se zaměřil na mapování názorů a chování mladých lidí v otázkách kouření. Z výzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny kuřáků se stanou závislými ještě v době své nezletilosti. Zákaz kouření v restauracích by podle výzkumu ochránil před závislostí 30 % nezletilých kuřáků. Tiskové konference, na které byly výsledky prezentovány, se zúčastnil i ministr zdravotnictví Leoš Heger.

„Výsledky již předchozího průzkumu fakulty sociálních věd mne oslovily, přivítal jsem, že se tématem zabývá i studentská obec. Je to právě jejich generace a generace mladších, kterou by měl stát chránit před tabákovými výrobky, o což se snažíme i aktuálně připravovaným zákonem,“ řekl Leoš Heger a dodal: „Jsem rád za jakoukoli osvětu, která toto snažení podpoří a nyní aktuálně připravený průzkum, který velmi konkrétně popisuje vnímání mladých tohoto problému, je toho dobrou ukázkou. Pro mě jsou jeho výsledky také potvrzením toho, že zákaz kouření v restauracích má zcela reálný potenciál omezit kouření mezi mladými lidmi a ochránit je před tím, aby kouřit začali.“
 
Z výzkumu rovněž vyplývá, že mladí kuřáci kouří nejčastěji v restauracích, barech, klubech a na diskotékách (64 %), ti příležitostní pak kouří téměř výhradně v těchto zařízeních (73 %). Ve věku 18-22 let je v České republice více než polovina kuřáků, přičemž většina pravidelných kuřáků začala kouřit ještě před svými 16. narozeninami. 
  
Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh nového zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami, který si klade za cíl posílení ochrany veřejného zdraví, zejména u dětí a mladistvých. Zákon nově počítá s úplným zákazem kouření např. ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, jako jsou restaurace či bary. V prostorách, kde se konají diskotéky či jiné zábavní programy, návrh zákona počítá s částečným zákazem kouření. Nicméně kouření by v těchto případech bylo povoleno pouze ve vyhrazených stavebně oddělených prostorech, jejichž popis přesně vymezuje zákon. Do těchto prostor se počítá s úplným zákazem vstupu osobám mladším 18 let. Zákaz prodeje tabákových výrobků i tabákových potřeb by se měl nově týkat prodejních automatů či pojízdných prodejen.
 
Návrh zákona prochází vnitřním připomínkovým řízením. Po všech legislativních úpravách by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2014.    
 
 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?