S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovisko ministerstva zdravotnictví ke kontrolnímu závěru NKÚ

Vytvořeno: 31. 3. 2014 Poslední aktualizace: 31. 3. 2014

Ministerstvo zdravotnictví stanovisko NKÚ považuje za závazné a zapracuje příslušné změny do dokumentace programu. U většiny vytýkaných projektů se jedná o formální pochybení. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno pouze v jednom případě (akce Hořice), zde byla provedena kontrola finančního úřadu, která toto porušení neshledala. V žádném z projektů se nestalo, že by se veřejné peníze někam ztratily.

Dále bude v reakci na stanovisko NKÚ zpracována změna dokumentace programu 235210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního zdravotnictví tak, aby byl zachován rovný přístup všech hospodářsko-právních subjektů.

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?