S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovisko ministerstva zdravotnictví ke kontrolnímu závěru NKÚ

Vytvořeno: 31. 3. 2014 Poslední aktualizace: 31. 3. 2014

Ministerstvo zdravotnictví stanovisko NKÚ považuje za závazné a zapracuje příslušné změny do dokumentace programu. U většiny vytýkaných projektů se jedná o formální pochybení. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno pouze v jednom případě (akce Hořice), zde byla provedena kontrola finančního úřadu, která toto porušení neshledala. V žádném z projektů se nestalo, že by se veřejné peníze někam ztratily.

Dále bude v reakci na stanovisko NKÚ zpracována změna dokumentace programu 235210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního zdravotnictví tak, aby byl zachován rovný přístup všech hospodářsko-právních subjektů.

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?