Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k situaci v očkování hexavakcínou

Vytvořeno: 17. 1. 2018 Poslední aktualizace: 17. 1. 2018

 

Ministerstvo zdravotnictví má zájem na tom, aby na trhu byla více než jedna očkovací látka. V současnosti však bohužel nemá v celém procesu dostatečně silnou roli na to, aby jej mohlo zásadním způsobem usměrnit. Posílení úlohy ministerstva je nyní diskutováno.

Povinné očkování je v naší zemi realizováno formou tendru Svazu zdravotních pojišťoven na distributora vakcín. V rámci tendru Ministerstvo zdravotnictví pouze stanoví žádoucí složení každé vakcíny (tzv. antigenní složení vakcín). Pokud existuje na trhu více vakcín, které mají stanovené složení, volí pojišťovny a distributor očkovací látku cenově výhodnější. V letošním roce byla vzhledem k rozdílu cen v tendru vybrána vakcína Hexacima a naopak vakcína Infanrix Hexa od prvního ledna v plošném očkování k dispozici není. Tento proces však Ministerstvo zdravotnictví nemůže v tuto chvíli nijak ovlivnit, proto je nyní diskutována změna systému tak, aby úloha ministerstva v tendru byla významně posílena.

Na základě vzniklé situace Národní imunizační komise ve spolupráci s odbornými společnostmi a pojišťovnami doporučila metodiku přechodu na vakcínu Hexacima. Bylo doporučeno schémata zahájená vakcínou Infanrix Hexa doočkovat původní vakcínou a u nedonošených, vzhledem k chybějící indikaci u vakcíny Hexacima u této rizikové skupiny, rovněž očkovat vakcínou Infanrix Hexa. Toto opatření však nebylo na počátku roku naplněno, neboť distributor vzhledem k rozdílné ceně vakcínu odmítl rozvážet. V této situaci Ministerstvo zdravotnictví a pediatrické společnosti iniciovaly jednání zainteresovaných stran, přičemž po dohodě s výrobcem bylo přislíbeno obnovení zásobování tak, aby skupiny kojenců s rozočkovanými schématy a nedonošených byly pokryty vakcínou Infanrix Hexa. V ostatních případech bude použita vakcína Hexacima, která je používána v ČR u významné části nejmladší populace již několik let.  


Jste spokojeni s obsahem této stránky?