Společné vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí k  údajnému zvyšování poplatků za pobyt v LDN

Vytvořeno: 12. 5. 2011 Poslední aktualizace: 12. 5. 2011

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracují na přípravě zákona o dlouhodobé péči a na projektu optimalizace lůžkové péče.

Ani jeden z resortů neuvažuje o zvýšení cen za pobyt v Léčebnách dlouhodobě nemocných.
Jako jediná platba je stále uvažován pouze regulační poplatek ve stejné výši jako v jakémkoli jiném lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Šíření takových a podobných zpráv či komentářů je šířením zpráv poplašných, které zcela oprávněně budí nejen mezi pacienty a jejich rodinnými příslušníky pochopitelné obavy.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?