Společné prohlášení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky k vyjádření Sekce mladých lékařů o včerejším jednání na téma přesčasů

Vytvořeno: 12. 9. 2023 Poslední aktualizace: 12. 9. 2023

Když jsme včera odcházeli z jednání se zástupci Sekce mladých lékařů ČLK na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí, měli jsme dobrý pocit z konstruktivní diskuze.

Vyjasnili jsme si pozice, nabídli jsme i možnost separátního jednání SML ČLK s odbornými zástupci našich resortů nad konkrétními tématy, domluvili jsme se na dalším setkání zhruba do měsíce a rozdali jsme kolegům z našich resortů také řadu úkolů s termínem splnění právě do příštího jednání. Jde zejména o formulaci návrhu dopisu nemocnicím s informací, jak postupovat u přesčasů. Současně také připravíme návrh výkladu toho, jaká práva a povinnosti mají lékaři v předatestační přípravě, protože na jejich útlak v nemocnicích, včetně nepřipuštění k atestaci jako sankce za odmítání služeb, si zástupci Sekce mladých lékařů ČLK bez jmenování konkrétních jmen stěžovali.

Diskuze byla místy velmi živá, ale věcná. Mrzí nás, že zástupci Sekce mladých lékařů ČLK z jednání bez kontextu vytrhávají věty, jejichž vyznění bylo v reálné diskuzi a v bodově uvedených větách bez zohlednění kontextu jiné. A nepřipisují k nim ani autory výroků, které jsme ani jeden z nás ministrů neřekli. Čtenáři si tak mohou pouze domýšlet, kdo co řekl. Nepřijde nám to korektní a mrzí nás to, ale i tak z naší strany platí, na čem jsme se dohodli. Naše resorty do příštího jednání připraví drafty dokumentů a budeme postupovat tak, jak jsme se domluvili. Věřím, že jednáme naprosto korektně a transparentně a je naším cílem společně vést dialog, který povede k řešení.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?