S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Sněmovna schválila systém automatické valorizace plateb za státní pojištěnce

Vytvořeno: 20. 7. 2022 Poslední aktualizace: 26. 7. 2022

Poslanecká sněmovna dnes schválila automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Jde o jeden z klíčových bodů programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví. Cílem je především udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče v dalších letech. Schváleny byly i dva pozměňovací návrhy.

„Je to velký úspěch, o který se neúspěšně snažila řada ministrů zdravotnictví. Jsem rád, že se nám podařilo najít kvalitní model, na kterém panuje široká shoda. Hlavními výhodami automatické valorizace je transparentnost, stabilita a předvídatelnost. Lépe akcentuje také stárnutí populace a její vliv nejen na důchodový systém, ale i na zdravotnictví celkově. V neposlední řadě lépe kompenzuje mimořádné nákladové šoky spojené s vyšší inflací,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Jedná se o historicky první model automatické valorizace plateb za státní pojištěnce s šancí na realizaci. Ta se bude od roku 2024 počítat z vyměřovacího základu každoročně navýšeného o součet růstu cen a poloviny růstu reálné mzdy. Vychází z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou bude stát hradit příští rok. Pro roky následující se bude daný vyměřovací základ zvyšovat obdobným způsobem jako každoročně dochází k pravidelné valorizaci důchodů.

Spolu s touto úpravou zákona prošly i další dva pozměňovací návrhy, které připravilo Ministerstvo zdravotnictví. První pozměňovací návrh řeší problematiku financování fondu prevence, který je nyní příčinou nepoměru mezi zdravotními pojišťovnami (VZP a ZZP) v poskytování služeb pro pojištěnce. Celkově dojde k výraznému navýšení fondu prevence pojišťoven.

Druhý pozměňovací návrh Ministerstva zdravotnictví cílí na nárok pojištěnců k úhradám za ortodontickou léčbu. Změní zákona č. 371/2021 Sb., které nabylo platnosti od 1. ledna 2022 zkrátil lhůtou na doléčení těchto pacientů z původních 2 let na 1 rok. Pozměňovací návrh znovu zavádí 2 letou lhůtu na doléčení pacientů ortodontické léčby.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění včetně těchto pozměňovacích návrhů nyní míří k projednání do Senátu ČR.  


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?