Sněmovna schválila nová pravidla pro volby do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 12. 2. 2020 Poslední aktualizace: 12. 2. 2020

Na chodu zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven se bude moci podílet mnohem širší spektrum subjektů. Obsazování správních a dozorčích rad se díky novým pravidlům stane transparentnější a výrazně spravedlivější než dosavadní systém. To přináší novela zákona o zdravotních pojišťovnách z dílny Ministerstva zdravotnictví, kterou dnes schválila v závěrečném čtení Poslanecká sněmovna. Ministerstvo za podpory celé vlády doplnilo do původní verze novely zákona úpravu, která umožňuje volit také zaměstnancům. Poslanci napříč politickým spektrem v této podobě novelu podpořili a ta nyní míří do Senátu.

Na straně pasivního volebního práva (možnost být volen) změna předpokládá široké zapojení všech pojištěnců. „V navrhovaném modelu může kandidovat každý pojištěnec, který doloží podporu alespoň 50 dalších pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na rozdíl od současného stavu se tak navrhovaná právní úprava neopírá o podporu konkrétních zaměstnavatelů či organizací, což označil Ústavní soud za diskriminační. Nový způsob obsazování správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven nadále zachovává jmenování třetiny těchto orgánů vládou s tím, že zbývající dvě třetiny členů budou nově voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, a to osobami odvádějícími pojistné na veřejné zdravotní pojištění této zaměstnanecké pojišťovně.

Právo volit budou mít všichni plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé, podnikatelé, zaměstnanci i osoby bez zdanitelných příjmů, v závislosti na výši odvedeného pojistného. Nově budou moci volit též zaměstnanci. „Původně měla být podle vládního návrhu novely zákona třetina jmenovaná vládou a dvě třetiny voleny zaměstnavateli, nicméně již při projednání návrhu ve vládě se Ministerstvo zdravotnictví zavázalo připravit úpravu zohledňující postavení zaměstnanců. V této podobě dnes novela prošla. Zapojit do volby orgánů zaměstnaneckých pojišťoven zaměstnance je správné, neboť se významným způsobem podílí na financování hrazené zdravotní péče,“ vysvětlil ministr.

Návrh Ministerstva zdravotnictví v podobě, která nyní míří do Senátu, jednoznačně podpořila Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy i Českomoravská konfederace odborových svazů. Návrh je konsensuální, technicky proveditelný a v souladu s nálezem Ústavního soudu.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?