Setkání s britským ministrem zdravotnictví

Vytvořeno: 29. 7. 2008 Poslední aktualizace: 29. 7. 2008

Spojené království a Česká republika mají rozdílné systémy zdravotní péče, ale jejich vlády řeší podobné problémy a čelí stejným výzvám. Ukázalo to oficiální jednání ministrů zdravotnictví obou zemí, které se uskutečnilo 28. července v Praze.

 

Ministr zdravotnictví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pan Alan Johnson při setkání se svým českým protějškem Tomášem Julínkem  zdůraznil zájem na tom, aby mohl občan jedné členské země EU čerpat zdravotní péči v  další členské zemi za stejných  kvalitativních i finančních podmínek. Ministři se shodli, že text evropské směrnice o přeshraniční spolupráci  je dobrým základem pro další jednání a oba také podporují takzvanou preautorizaci, tedy nutnost mít předběžný souhlas zdravotní pojišťovny s poskytnutím zdravotní péče za hranicemi domovského státu, pokud má být hrazena z veřejného pojištění (adekvátně souhlas s čerpáním prostředků Národní zdravotní služby ve Spojeném království).

„Preferujeme kvalitu před rychlostí, především s ohledem na proveditelnost směrnice. Je jednoduché vysoko deklarovat práva pacientů, ale obtížné je prakticky naplnit,“ charakterizoval  Tomáš Julínek přístup české strany k práci na směrnici. Český ministr také svého hosta podrobněji seznámil s prioritami českého předsednictví v oblasti zdravotnictví, kterými jsou:

– finanční udržitelnost zdravotních systémů,

– antibiotická rezistence,

– eHealth.

Ministr T. Julínek vysvětlil, že chce v rámci českého předsednictví obrátit pozornost  zejména  na dlouhodobou finanční udržitelnost zdravotních systémů a to v kontextu zdravých veřejných financí, zajištění financování dlouhodobé i vysoce specializované  péče.

„Chceme získat více informací o zdravotních systémech jednotlivých zemí a to dříve, než budou  deklarována nějaká pravidla či práva související s pohybem pacientů po Evropě. Chceme, aby se agenda finanční udržitelnosti v Evropě zabydlela, protože nejen stárnutí obyvatelstva, ale také  volný pohyb osob, může ohrozit  stabilitu financování zdravotnictví v konkrétní zemi“, uvedl Tomáš Julínek. K tématu je připravována konference na vysoké úrovni, která se uskuteční v Praze  na přelomu května a června příštího roku. 

V neformální části jednání se  ministr Johnson  velmi živě zajímal o detaily  reformních kroků T. Julínka. Zvláště se ptal například na efekt regulačních poplatků, úhrady léků, či na zákonné garance čekacích dob, které navrhuje ve svých zákonech český ministr zdravotnictví.

 

Na následujících snímcích jsou záběry se setkání obou ministrů zdravotnictví.

angl_ministr_01_V.jpg

 

angl_ministr_02a_V.jpg

 

angl_ministr_03_V.jpg

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?