Rozhovor ministra Adama Vojtěcha nejen o spalničkách pro pořad Události, komentáře

Vytvořeno: 26. 2. 2019 Poslední aktualizace: 26. 2. 2019

 
Datum vydání: 25. 2. 2019
Zdroj: ČT24


Martin ŘEZNÍČEK, moderátor 
Osm nových případů spalniček v hlavním městě. Součet od začátku roku 73, k tomu další dvě desítky pacientů v Moravskoslezském kraji a nákaza celkem už v osmi regionech. Ministr zdravotnictví vyhlásil povinné očkování některých zdravotníků a teď je naším hostem. Adam Vojtěch, dobrý večer. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
Dobrý večer. 

Máte nějaké odhady, kolik lidí by letos mohlo onemocnět spalničkami? Protože ta čísla jsou oproti dřívějším letům skutečně raketově stoupající. 
Je to pravda. Aktuálně máme celkově 156 případů v celé České republice, zejména v Praze, ale v dalších krajích, Pardubickém, Plzeňském. Takže skutečně ta čísla jsou alarmující a pokud to takto půjde dál, tak bychom se mohli za celý rok pohybovat někde kolem tisíci pacientů, a to už skutečně se blížíme na hranici epidemie. 

Vy jste rozhodl o očkování zdravotníků na urgentních příjmech a na dalších vybraných odděleních. Jak to bude probíhat? Co když třeba někdo odmítne se zúčastnit tohoto očkování? 
Je pravdou, že v tomto případě nejde o takzvané mimořádné očkování, kde by to bylo pod sankcí, pokud by někdo odmítl. My jsme to pouze uložili našim ředitelům, to znamená těch velkých fakultních státních nemocnic, které tvoří takovou páteřní síť v českém zdravotnictví. A kdy jsme je vyzvali k tomu, aby skutečně očkovali zdravotníky. Ostatním nemocnicím krajským jsem poslal dopisy, respektive hejtmanům, aby toto zvážili taktéž, ale pokud mám informace, tak k tomu ředitelé aktivně přistupují a snaží se tedy zdravotníky očkovat. Samozřejmě pokud někdo nebude souhlasit, tak aktuálně nejsme v tom režimu sankčním, ale samozřejmě, pokud by ta situace se nějak vyvíjela velmi nepříznivě, tak bychom i k tomuto museli přistoupit. 

A uvažovali byste i o jiných složkách? Jde mi o to, že, když říkáte, že se to může třeba na konci roku dostat až na hranici epidemie, tak jestli by nestálo za to nejenom na urgentních příjmech, ale očkovat možná další lidi zodpovědné za chod státu, řekněme, nejenom v oblasti zdravotnictví? 
Může k tomu dojít. To je právě ten případ toho mimořádného očkování, ale zatím tedy se pohybujeme v té rovině zdravotnických zařízení, která jsou také důležitá pro fungování státu. My jsme tady měli v minulém roce například případ, kdy urgentní příjem v nemocnici v Motole byl ochromen z důvodu právě toho, že zdravotníci tam trpěli spalničkami nebo zdravotnická záchranná služba v Praze, kde ji museli nahrazovat vojáci. Takže i proto se vlastně chceme tomuto vyhnout, abychom zkrátka tu urgentní medicínu měli k dispozici. 

A má Česko dost očkování? Když se podíváme na to, že to není jenom český problém, ale že pravděpodobně poptávka po očkování bude velká i v ostatních zemích Evropy? 
Zatím ano, ale my už teď jednáme o nějakých dalších dodávkách vakcín, protože pokud by k tomu skutečně mělo dojít, že by to očkování mělo být plošnější, tak budeme samozřejmě potřebovat nějaké dodávky navíc. Takže o tom teď jednáme. 

On se vrací černý kašel, vrací se příušnice. Proč zrovna spalničky mají v tuto chvíli takovou prioritu? 
Tak aktuálně ten počet případů je největší v tomto případě tohoto onemocnění, skutečně 156 případů od začátku roku, což je velmi vysoké číslo. Takže proto jsme se k tomuto rozhodli a víme, že skutečně jsou i konkrétní případy, kdy zdravotníci, nejenom v Motole v minulém roce, ale případy byly i v Moravskoslezském kraji, byly případy i na Vinohradech v nemocnici, takže zkrátka to nebezpečí tady vidíme jako nejakutnější. 

Měl bych se já jako čtyřicátník, který byl kdysi očkovaný jako dítě, nechat znovu přeočkovat? Protože my jsme tady měli rozhovor nedávno s epidemiologem, který říkal, že je jedna z těch důvodů, je nejenom to, že lidé se nechávají málo očkovat, že to klesá pod 90 %, ta proočkovanost, jak říkáte, ale že to je také to, že, že ta rezistence vůči těmto spalničkám nebo nemocem obecně tohoto typu je prostě nižší u lidí, kteří byli očkovaní jako děti. 
Může tomu tak být. V tomto případě je dobře se nechat testovat na protilátky, pokud samozřejmě člověk má protilátky, tak to očkování není třeba. Ale je pravdou, že u některých skutečně už to očkování nemusí být účinné a v tom případě je nutné ho provést. 

Oni zdravotníci často to svádějí na rodiče, že nenechávají své děti, ať už z nejrůznějších důvodů, o tom bychom se taky mohli bavit asi hodinu, naočkovat, ale zároveň není to také chyba pediatrů, že do toho rodiče nedostatečně tlačí třeba? 
Tak já si myslím, že oni dělají maximum, ale samozřejmě dneska ta protiočkovací iniciativa je velmi silná, objevují se různé pseudovědecké argumenty, že očkování způsobuje autismus a podobně, což nikdy nebylo vědecky prokázáno. A samozřejmě proti tomu se velmi těžce čelí, protože tyto argumenty kolují na internetu. My se snažíme je stále vyvracet a samozřejmě je to i na pediatrech, aby edukovali rodiče. Ale já myslím, že oni dělají maximum, ale samozřejmě dneska si žijeme v době, kdy na internetu kolují různé informace a je to poměrně složité. 

Pojďme se podívat na další důležité téma. To je potenciální zvýšení zdravotního pojištění. Uvažuje se, řekněme, použiju tenhle ten termín, o snížení přímých daní, na oplátku by stát neplatil za státní pojištěnce a lidi by naopak platili vyšší zdravotní pojištění. Jeden z návrhů. Vím, že to je v plenkách tenhle ten návrh. Ale k čemu tedy by bylo snížení potenciálních přímých daní na jedné straně, pokud bychom a možná to můžu říct, obecně, daň, zdravotní pojištění, protože to je prostě povinné, povinné placení, na druhé straně vzrostla nahoru? A jak jste daleko s tím návrhem? Je to reálné? 
Já myslím, že jsme skutečně na začátku. Ono je třeba říci, že to je návrh ministerstva financí. My jsme vlastně přišli s návrhem na automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, kdy jsme přesvědčeni o tom, že to je také jedna z cest, jak zajistit, řekněme, do budoucna peníze pro české zdravotnictví. 

A u živnostníků a zaměstnanců by jste byl také pro zvýšení zdravotního pojištění? 
To je právě ta otázka, pokud by došlo k tomu návrhu ministerstva financi, tak pak by samozřejmě asi k nějakým změnám v tomto směru také mohlo dojít, ale já bych skutečně tady nerad předjímal, protože jsme na začátku. My jsme dali návrh na automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, ministerstvo financí přišlo s tímto svým návrhem a teď aktuálně jednáme. 

Poslední věc, jestli mohu. Nejvyšší kontrolní úřad dnes oznámil, že ministerstvo zdravotnictví a ještě před tím, než jste se stal vy ministrem zdravotnictví, rozdělilo přes 800 milionů korun do regionů bez koncepce, že víceméně neprovádělo kontrolu takto rozdělovaných peněz a tak dále. Šlo o léta 2014 až 2017. Co jste udělal vy proto, abychom si za několik let nečetli něco podobného i o vašem úřadování? 
Já bohužel musím s tím nálezem NKÚ v tomto směru souhlasit, protože, když já jsem přišel na úřad, tak jsem vlastně pátral po nějaké koncepci, pokud jde o investice a nejenom do regionálního zdravotnictví, ale i do těch státních nemocnic a bohužel neexistuje. Mám pocit, že to bylo spíše takové rozdávání do krajů, možná takových dárečků. Bylo to hodně i motivováno možná politicky. A to já jsem určitě říkal, že takto nechci dělat. My jsme nastavili určitou strategii, kdy chceme dnes investice bodovat, chceme, aby se k tomu vyjadřovali samozřejmě zdravotní pojišťovny, protože ty jsou zodpovědny také za dostupnost péče, jednotlivé odborné útvary. A chceme zkrátka skórovat ty investice podle jejich potřebnosti tak, aby zkrátka jsme mohli dát prioritu té či oné investici a mělo to nějakou koncepci. 

No, to je do budoucna, ale z těch peněz, z těch 800 milionů, myslíte si, že se vám podaří něco, nebo jde to vůbec něco zachránit ještě? Nebo se nad tím zavře hladina a prostě někdo pochybil, 800 milionů se ztratilo, nebo bylo vynaloženo na projekty bez účelné kontroly a tak dále, vy jste to sám naznačil, jak to mohlo být a, a to je konec, jedeme dál? 
Tak já si nemyslím, že by se ty peníze ztratily. Ono tam ten NKÚ vlastně poukazuje na to, že zkrátka se rozdávaly, aniž by k tomu byly nějaké podklady, koncepce a tak dále. Ale pravděpodobně ty peníze skutečně mířily do těch nemocnic nebo do těch zdravotnických zařízení. Investovalo se za ně. Možná, že v některých případech tam mohou být nějaká podezření, ale myslím si, že teď už je velmi těžké toto dohledat.

Takže to nebudete vyšetřovat. 
Myslím si, že to není teď na místě a že tam není nějaké podezření, pokud by bylo, tak by asi NKÚ podalo možná i trestní oznámení, což se nestalo. Takže myslím si, že je nutné nastavit dobrou praxi do budoucna a o to se i snažíme. 

Pane ministře, děkuji za váš čas, za to, že jste přišel sem do Událostí, komentářů. Hezký večer. 
Díky za pozvání. Hezký večer.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?