S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ředitelkou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je Michaela Hofštetrová Knotková

Vytvořeno: 26. 1. 2022 Poslední aktualizace: 27. 1. 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval na základě výsledku výběrového řízení ředitelkou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně PhDr. Mgr. Michaelu Hofštetrovou Knotkovou. Do funkce nastoupila v pondělí 24. ledna.

Michaela Hofštetrová Knotková se během své profesní dráhy věnovala v různých oblastech vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání, formování, vedení a budování informačních týmů. V současné době se aktivně podílí na pracovní skupině pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání či spolupráci na koncepci, tvorbě a správě portálu Debuty.eu. Také se současně podílí na projektu Domácí péče v ČR a dále koordinuje práce na implementaci Akčních plánů ke Koncepci ošetřovatelství.

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková vystudovala brněnskou univerzitu v oboru sociologie a v dalších studiích absolvovala postgraduální studium v oboru výchovy a vzdělávání ve zdravotnictví. Další vzdělání získala pomaturitním specializačním vzděláváním v oboru managementu ve zdravotnictví a následně na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě získala magisterský titul v oboru sociální práce. Během svého profesního života se také věnuje přednáškové a pravidelné publikační činnosti.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?