S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Reakce na článek na aktualne.cz

Vytvořeno: 12. 2. 2013 Poslední aktualizace: 12. 2. 2013
V reakci na dnes publikovaný článek na aktualne.cz MZ ČR uvádí na pravou míru informace, které zde byly zveřejněny:  
 
Materiál (Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013), z něhož článek čerpá, není ničím nestandardním, je to podklad, který je předkládán vládě ministrem zdravotnictví každoročně, vždy na začátku roku. Nejinak tomu bylo i letos, vláda materiál přijala minulý týden.  
 
Materiál vzniká z podkladů známých na podzim předchozího roku. Závěry, které jsou v materiálu uvedeny a které článek publikuje, zejména finanční zadlužení až do výše šesti miliard korun VZP a prodloužení doby splatnosti u VZP, tedy popisují situaci, která by nastala, pokud by nebyla přijata úhradová vyhláška, případně by nepřinesla kýžené úspory. Úhradová vyhláška přijata byla, a to ve své restriktivní podobě. Rozhodně nelze z materiálu usuzovat, že by letos očekávaná výše zadlužení VZP měla dosáhnout 6 mld. Kč. Toto číslo pouze vypovídá o stavu, který by nastal, pokud by MZ ČR nešlo cestou úspor a nepřipravilo úhradovou vyhlášku v podobě, jak byla přijata.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?