S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Provozovatele vrtulníků pro leteckou záchrannou službu v Ústí nad Labem určí až nové zadávací řízení

Vytvořeno: 16. 1. 2017 Poslední aktualizace: 16. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako zadavatel veřejné zakázky rozhodlo o zrušení zadávacího řízení k 3. části veřejné zakázky, která se týká provozovatele LZS pro základnu v Ústí nad Labem. 

„Ukázalo se, že tak, jak byla tato část tendru v první polovině roku 2016 připravena, není možné pokračovat. Zadávací podmínky, zejména v otázce technických parametrů vrtulníků, byly stanoveny tak netransparentně, že hodnotící komise neměly jasné podklady jak postupovat. Vedlo to k opakovaným námitkám účastníků tendru. V této fázi řízení nemá ministerstvo žádnou možnost přijmout opatření k nápravě a pomoci tak efektivně a rychle řízení dokončit. Proto je jediným správným postupem zahájit nové zadávací řízení,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Nejasnosti plynuly zejména z požadavků na technické podmínky a parametry, které musí splňovat vrtulníky. Zadávací dokumentace ukládala strojům splňovat schopnost provozu v 1. třídě výkonnosti a plnou certifikaci v kategorii A včetně schválené letové způsobilosti.

Ačkoli se zadavatel v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám pokusil požadavky dále vysvětlit a upřesnit, došlo k opaku. Dodavatelům nebylo dostatečně zřejmé, zda pro „plnou certifikaci v kategorii A“ požaduje tendr tuto plnou certifikaci nebo k prokázání daného technického kvalifikačního předpokladu postačí doložení ekvivalentu této certifikace, tedy ověření, že daný vrtulník svými výkony tyto požadavky plní, a je při provozu, který odpovídá 1. třídě výkonnosti a kategorii A, a je letově způsobilý.

Tato skutečnost se následně projevila i v podaných nabídkách obou uchazečů, kdy jeden považoval za dostačující předložení ekvivalentů certifikace kategorie A a druhý považoval za nutné striktně doložit plnou certifikaci.

„Cokoli by v této situaci ministerstvo podniklo, povede jen k neúměrnému prodloužení dořešení věci. Následovaly by další spory s uchazeči o zakázku a další řešení ÚOHS. Musíme se postarat o rychlý výběr provozovatele a to lze jediným způsobem. V co možná nejkratší době bude dle nové právní úpravy zákona o zadávání veřejných zakázek zahájeno nové zadávací řízení, a to s předmětem plnění v totožném rozsahu a znovu otevřené všem uchazečům v souladu s pravidly hospodářské soutěže,“ doplnil ministr zdravotnictví. 

Do doby vybrání řádného vítěze tendru bude LZS v Ústeckém kraji plně zajištěna a pacienti se nemusejí obávat. V tuto chvíli létá, na základě dodatku smlouvy, z Ústí nad Labem firma DSA. Tuto smlouvu je možné ještě dále prodloužit. Nadále je plně v platnosti také memorandum ministerstev obrany, vnitra a zdravotnictví o tom, že jakýkoli výpadek LZS v Ústeckém kraji je kdykoli a v plném rozsahu připravena pokrýt armáda a policie svými vrtulníky.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?