Odbrzdíme a uvidíme. Od pondělí zmírníme restrikce, říká ministr Blatný

Vytvořeno: 25. 11. 2020 Poslední aktualizace: 8. 12. 2020

Datum vydání: 25. 11. 2020
Zdroj: iDNES.cz
Autor: Eva Zahradnická


Česko čeká po více než měsíci první velké rozvolnění. Spustí se pravděpodobně v pondělí a znamená otevření maloobchodu či restaurací. Pokud se ale někde začne situace zhoršovat, znovu přijde zpřísnění.

Sílí tlak na otevření maloobchodu. Dle systému PES to lze ve stupni tři. Za dodržení pravidel jde republiku „přepnout“ nejdřív za sedm dní, když se příznivé skóre udrží, tedy příští týden. Vláda ale bude jednat už v neděli.
Stále se snažíme držet systému a metodiky, která je zavedená, tedy skóre by mělo trvat týden na nižší úrovni, abychom mohli doporučit to „přepnutí“. Vzhledem k tomu, že došlo k prvnímu poklesu v pondělí, a tudíž sedmým dnem bude neděle, za normálních okolností, když vše půjde tak dobře, jak si přejeme, bychom to předkládali vládě až v pondělí, protože to je standardní jednání, a tím pádem by se přijala usnesení a začala by platit od dalšího dne. Právě proto, že si uvědomujeme, že pro řadu podnikatelů a občanů je třeba každý den důležitý, tak ve chvíli, kdy v neděli naplníme ten sedmý den, rozhodli jsme se, že se vláda mimořádně sejde a následně, když to bude možné, mimořádná opatření vydáme tak, aby začala platit od pondělí. 

Takže navrhnete „přepnutí“ republiky do stupně tři?
Ano, přesně tak. 

To znamená otevření maloobchodu, restaurací v omezeném režimu, sportu… Vy jste ale v pátek uvedl, že dáte případné otevírání maloobchodu vědět pět dní předem.
Už jsme se o tom bavili s panem ministrem Havlíčkem a shodli se, že informace ministerstva průmyslu a obchodu bude taková, že ministerstvo stejně jako ostatní ministerstva pracují na tabulce nižší úrovně, která naprosto přesně říká, jak se má co kde udělat, a že tuto informaci dostanou všichni podnikatelé a živnostníci nejpozději ve středu. Takže oni tuto informaci budou mít s tím, že je velmi pravděpodobné, že k tomu (rozvolnění) dojde v pondělí. Ale definitivní informaci se opravdu dozvědí až v neděli. 

Objevila se informace, že hlavní hygienička přepracovává tabulku PES, tedy první a druhý stupeň tak, aby nebyla vázaná na nouzový stav. To je reakce na usnesení Sněmovny, že do 23. listopadu máte „zajistit ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům…“?
Neřekl bych, že ji přepracovává, kolegové dostali úkol vypracovat alternativní tabulku, která stupeň číslo jedna nastaví tak, aby nebylo potřeba mít nouzový stav. Opatření ve chvíli, kdy není nouzový stav, pochopitelně nejsou stejně efektivní a nelze je stejným způsobem aplikovat plošně. Musíme spoléhat jen na lokální regulace, nejčastěji skrze systémy hygienických stanic, a dosažení těch opatření je daleko složitější. Do konce roku chci, aby tabulka PES zůstala pokud možno beze změn, a jestliže ji potom budeme aktualizovat, budeme už také vědět víc o tom, jak se chová epidemie i lidé. A pokud to bude nutné, můžeme použít alternativní verzi bez nouzového stavu v úrovni jedna.

Takže se budete řídit jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví…
Přesně tak. A jenom aby nedošlo k mýlce. Paní hygienička nepracuje na tabulce nižší úrovně jen pro sport, jak jsem si dnes přečetl, ona pracuje na této celé tabulce. Představte si to jako zákon a prováděcí vyhlášku. Zákon je ta hlavní tabulka, jak se co má dělat, a jak se to má zrealizovat, je ta nižší. A ta nižší nejdříve byla vytvořena pro školství, ta už je venku, pak pro kulturu, teď se připravuje pro sport a pro podnikatele.

Lidé tedy budou přesně vědět, jak akce uspořádat, aby byly bezpečné.
Ano, bude tam napsáno, že na společné hrací ploše může být tolik a tolik lidí, jeden nebo dva týmy, třeba že to budou moct být jen lidé, kteří trénují společně, že je třeba mít nějaké dezinfekční prostředky, jak to bude s diváky nebo nemůže být s diváky.

Když se vrátím  do stupně tři, budete ještě nějak upravovat hygienické podmínky?
To, co je dáno hlavní tabulkou, určitě měnit nebudeme. Jenom k tomu budou prováděcí vyhlášky a já jsem třeba u obchodu tu finální ještě neviděl, takže se k tomu nevyjádřím do detailů. 

Dříve jste vysvětloval, že opatření, která platí, mají omezit mobilitu lidí. Není potíž nákup, ale velká mobilita lidí s tím spojená. Teď se ale se stupněm tři přesně tohle stane. Vy nemáte obavu?
Samozřejmě si uvědomujeme, že ve chvíli, kdy dojde k tomuto rozvolnění, tak se brzdění epidemie zpomalí. A nedá se vyloučit ani to, že dojde třeba ke stagnaci nebo ke zhoršení čísel. To tak je, a proto je takto systém nastaven, aby ve chvíli, kdy se zase dostaneme do situace, že se budeme muset vracet k restriktivním opatřením, budeme to muset udělat. Lehce mě znepokojuje, že v některých krajích, zejména v Pardubickém, Královéhradeckém a na Vysočině, jsou stále poměrně znepokojivá čísla. Dokonce v některých z těch krajů i některé parametry stoupají, a tyto kraje se na rizikovém skóre pohybují kolem čísla 70 a nad ním. Takže pro celou republiku je skóre, které vidíte, ale jsou kraje, které na tom nejsou úplně dobře. Je to jeden z důvodů, proč jsme v minulosti neuvolňovali Prahu dříve, i když teoreticky skóre měla. Vedlo by to k tomu, že by předčasné rozvolnění mohlo stáhnout zpátky celou zemi. A dopředu říkám, že ve chvíli, kdy by se začala horšit situace v těchto krajích, se to může také stát. I dva tři kraje mohou vést k tomu, že situace bude znovu horší v celé zemi. 

Říkal jste, že PES není robot, konečné slovo mají lidé. Kdyby se situace horšila, nebudete čekat déle než tři dny a půjde se zpátky do čtyřky? Ano, tak je to zamýšleno. 

Proto se ptám. Někteří podnikatelé se zlobí, že se připraví, týden to bude fungovat, a pak se to zase zpřísní. Nebylo by lepší počkat ještě týden?
To je řečnická otázka, ale věřte, že by to okamžitě vyvolalo oprávněnou kritiku, že se nedržíme systému, jak je nastavený. Rád bych se držel toho, že systém funguje, a chtěl bych ho považovat za hlavní zdroj informací. Ve chvíli, kdy opravdu uvidím, že v jednom kraji došlo ke katastrofě, budu na to reagovat, ale kdybychom to teď o týden posunuli, nastane otázka, nebylo by to lepší posunout o dva týdny? A dostáváme se do zásadního sporu, že pouze z epidemiologického hlediska a medicínského pohledu je dobré mít co nejstriktnější opatření. Ale proti tomu stojí, že koronavirus sice ovlivňuje desítky nebo stovky tisíc lidí zdravotně, ale miliony lidí existenčně. 

Toto jsou věci, které je třeba brát minimálně na stejnou váhu, protože je většina lidí, kterým koronavirus nevadí. A oproti tomu je menšina, kterou může zabít. Kdybychom byli ve staré Spartě, nebudeme to řešit a rozhodneme se, že tuto menšinu budeme obětovat pro blaho většiny. Ale my nejsme ve staré Spartě a je to jakási smlouva, kterou musíme navzájem udělat, že chceme proto, abychom ochránili relativně malou a zranitelnou část populace, dobrovolně přistoupit na to, že omezíme svůj život, pohodlí a podnikání. To se těžko říká, ale musíme si to všichni uvědomit. 

Jednou ze strategií eliminace šíření nákazy je plošné testování. Jak bude vypadat?
Dnes jsme to diskutovali na centrálním řídícím týmu – dostal úkol, aby zjistil logistické možnosti s cílem, aby na počátku prosince bylo možno nabídnout (dobrovolně) testování všem učitelům s tím, že proběhne minimálně jedno kolo antigenního testování mezi učiteli, protože to je ta první skupina, která kvůli návratu dětí do škol může být ohrožená. A shodli jsme se na tom, že malé děti testovat nebudeme. Testování bude hrazeno z všeobecného zdravotního pojištění. A následně bychom to chtěli zopakovat na začátku ledna, kdy se budou pedagogové vracet po Vánocích do škol. 

Až zjistíte nemocnost mezi učiteli, jak se bude postupovat? Vždy se bude řešit konkrétní škola?
Přesně tak, tam už to bude jako klastr, který bude řešit hygiena standardním způsobem jako ohnisko nákazy. 

A co testování pro ostatní?
Orientačně máme naplánováno, že první testování by proběhlo mezi 4. a 18. prosincem, a následně mezi 18. a 31. prosincem bude nabídnuto testování všem občanům České republiky, kteří budou mít zájem a budou se cítit ohroženi, aby mohli podstoupit jedno kolo antigenního testování. I s vědomím, že antigenní testy nechytnou všechny, ale jak víme z dat, s velikou pravděpodobností zachytí osoby, které jsou infekční, v uvozovkách nebezpečné pro své okolí. 

Co si od toho přesně slibujete?
Že v průběhu Vánoc, kdy ti, kteří se během nakupování nakazili, budou mít tuto informaci, budou se podle toho moci zachovat. Půjdou do karantény, a tím pádem z populace vybereme rizikové jednotky, které by mohly dále rozšířit infekci. Dále si slibujeme, že v lednu bude snížena pravděpodobnost, že bude třetí vlna. 

Kde bude testování probíhat?
Zatím jedinou věc, kterou si umíme představit, jsou současná odběrová místa v páteřní síti nemocnic.

Jen ve fakultních nemocnicích?
Nejen, v některých krajích nejsou fakultní nemocnice, ale krajské či soukromé. I ty mají nastavené odběrové týmy, které jsou schopné toto udělat. My je požádáme, aby se už nyní začaly zásobovat antigenními testy, a následně je dostanou uhrazené ze zdravotního pojištění. Celý proces bude trvat asi dva týdny. Kdybychom ho roztáhli na příliš dlouhou dobu, ztrácel by smysl.

Jakou byste si představovali účast?
Nebudeme to nikomu nařizovat. Kdyby se rozhodlo všech deset milionů lidí, může to být logisticky složité, ale myslím, že lidé si uvědomují, jak se chovají. To, že jim dáme možnost, aby rozhodli sami o sobě, může mít motivační charakter. Pokud mám staré prarodiče a vím, že jsem chodil každodenně v posledních 14 dnech do deseti obchodů, potom je mou zodpovědností, abych něco udělal a nechal se otestovat.

Je možnost, že by se testování pro veřejnost opakovalo?
Nechci říkat, co bude, napřed musíme zjistit, jak to proběhne, ještě není vše nastaveno. Ještě ani neproběhlo jednání krizového štábu, na kterém by se to dozvěděli hejtmani a ostatní, jejichž podporu budeme nutně potřebovat, protože bez všech ostatních to nezvládneme. Když jsem mluvil o krajích, které jsou v největším riziku, tak právě v těchto krajích by se měli obyvatelé nechat protestovat co nejvíc. Tím, že vyberete lidi, kteří jsou prokazatelně největšími šiřiteli, máte dobrou šanci, že to celé zpomalíte. Nula tu nebude ještě dlouho, ale můžeme udržet stav na úrovni, kterou zvládne náš zdravotnický systém, která nebude spojená s excesivní mortalitou, a přitom nebudeme muset sahat zpátky k rizikovým scénářům, jako je zavření většiny obchodů.

Na očkování proti koronaviru nakoupíme vakcínu pro 5,5 milionu lidí za 2 miliardy. Pro dalších deset milionů lidí lze dokoupit. Kdy se u nás s očkováním začne?
Německo chce začít za tři týdny. My bychom chtěli začít třeba zítra, ale nemůžeme začít do doby, dokud to neschválí Evropská léková agentura. A ta to neschválila. Samozřejmě se můžu plést, ale pravděpodobně dle informací, které mám, to neschválí do konce roku. A pochybuji, že i Německo začne očkovat před tím, než to schválí Evropská léková agentura.

Podle průzkumu společnosti STEM/MARK pro MF DNES by se nechalo očkovat pouze 36 procent lidí. To by nebylo potřeba ani těch 5,5 milionu vakcín.
S tím musíme něco udělat, protože očkování bude fungovat jen tehdy, kdy proočkujete zhruba 60 až 70 procent populace, raději víc. Včera na tiskové konferenci zazněl dotaz, co dělat s lidmi, kteří se očkovat nemohou. Jestli chceme těmto lidem pomoct, musíme se naočkovat my zdraví. Když se na to vykašleme, nám to nepomůže a jim uškodí.

Vy osobně se očkování nebojíte?
Nebojím.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?