S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Obce dostanou důležitá zdravotnická data o COVID-19, SMO ČR a MZ se dohodly na spolupráci

Vytvořeno: 25. 8. 2020 Poslední aktualizace: 26. 8. 2020

Obce jsou důležitými subjekty ve zvládání současné pandemie koronaviru. Dosud však starostům chyběly klíčové statistické informace o nakažených a epidemiologické situaci. To se díky dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí mění. Obě strany podepsaly pro stvrzení spolupráce memorandum, které posiluje roli obcí ve zdravotnické oblasti.

Memorandum definuje spolupráci resortu zdravotnictví a samospráv. Jde dokonce nad rámec hlavní dohody, kterou je poskytování relevantních informací souvisejících s Covid-19.

 Musíme posilovat naše schopnosti zvládat efektivně pandemickou situaci. Proto jsme v posledních týdnech připravovali způsob předávání informací obcím, aby měly silnější pozici v řešení zhoršené epidemiologické situace na jejich území,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jsme za dohodu s Ministerstvem zdravotnictví velmi rádi. Starostové jsou vedoucími místních krizových štábů, které mají možnost reagovat nejrychleji a nejefektivněji v dotčeném místě. Právě podpisem memoranda začnou dostávat i všechny potřebné informace,“ zmiňuje předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Informace budeme předávat vedoucím činitelům územních samospráv. Ti pak na jejich základě mohou v co nejkratším čase ve spolupráci s místní hygienickou stanicí přijmout příslušná opatření, která budou chránit zdraví jejich občanů a obyvatel,“ popsal ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Datová sada zahrnuje komplexní přehled základních epidemiologických parametrů na geografických úrovních obcí s rozšířenou působností a okresů a vybraná data na úrovni obcí. Jedná se o počty diagnostikovaných osob s COVID-19, počty aktuálně nakažených a hospitalizovaných pacientů. A to se zaměřením na seniorní zranitelné skupiny obyvatel (kategorie věku 65+, 75). Zdrojem dat, které obce dostanou, bude centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Aktualizace těchto dat bude probíhat 1x týdně.

Memorandum definuje i jiné oblasti spolupráce. Ministerstvo se shodlo se Svazem i například na spolupráci na vytváření norem/vyhlášek omezujících negativní dopady aktivit spojených s využitím moderních technologií a rozvojem infrastruktury.

Měla by to být oboustranně výhodná spolupráce. Starostové mají nejlepší informace z místa, resort zdravotnictví má odbornost a informace s tím související. Pokud bychom například měli vytvořit mustr pro vyhlášky omezující hluk, musíme dát obě tyto složky dohromady,“ uzavírá František Lukl.

Svaz ve spolupráci s ministerstvem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky zhotovily také nový sdílený web shrnující informace důležité pro starosty. K tomuto informačnímu kanálu budou mít přístup pouze starostové obcí s rozšířenou působností.

Memorandum podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Kontakty pro média:

Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí MZ ČR
tel.: 725 590 276

Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR
tel.: 725 607 753
e-mail: kockova@smocr.cz

Pavel Růžička, Taktiq Communications 
mob: 775 700 103
e-mail: pavel.ruzicka@taktiq.com

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?