Novým ředitelem IKEM se stane Michal Stiborek

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 21. 12. 2018

 

Výběrová komise složená z dvaadvaceti představitelů odborných společností, profesních komor, vzdělávacích institucí, odborů a nemocnic většinou hlasů doporučila ministru zdravotnictví jmenovat na pozici ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny jeho současného ekonomicko-provozního náměstka Michala Stiborka. Ministr zdravotnictví doporučení přijal a dnes ho jmenoval do funkce. Michal Stiborek nastoupí do čela IKEM 1. ledna 2019.

Pan Stiborek jako dlouholetý náměstek IKEMu velmi dobře zná fungování institutu. V tom vidím nesmírnou výhodu, neboť tím odpadne několikaměsíční seznamování s agendou a bude se tak moci ihned po nástupu naplno chopit funkce. Zároveň bude udržena kontinuita řízení institutu, což je velmi důležité, vzhledem k tomu, že IKEM je super specializované pracoviště světového formátu. Výběrová komise v hodnocení také ocenila ze strany pana Stiborka dobře připravený strategický plán rozvoje institutu. Myslím si, že nový ředitel by se měl mezi svými prioritami zaměřit na hladký přechod na DRG restart a soustředit se v této souvislosti na jednání se zdravotními pojišťovnami. Kromě toho zde bude v příštím roce zahájena strategická investice výstavby nových kapacit. Jeho klíčovým úkolem tak bude dohlédnout na její zdárnou přípravu a průběh,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ing. Michal Stiborek, MBA je profesionální manažer a ekonom. Již téměř dvacet let působí ve vysokých manažerských pozicích, z toho 8 let ve funkci ekonomicko-provozního náměstka IKEM. Předtím více než deset let pracoval v soukromém sektoru. Nejprve jako obchodní ředitel společnosti Svit Zlín a.s., poté jako obchodní ředitel společnosti Setuza a.s. a následně generální ředitel Marila – Balírny a.s. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a MBA na Nottingham Trent University.

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?