S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nikoliv „kuchařka pro pacienty“, ale doporučené postupy ke sjednocení péče určené pro poskytovatele a pojišťovny

Vytvořeno: 24. 10. 2018 Poslední aktualizace: 24. 10. 2018

Ministerstvo uvádí na pravou míru informace o Klinických doporučených postupech, které řada médií nepřesně prezentovala jako „kuchařku pro pacienty“. Doporučené postupy však slouží zejména ke sjednocení postupů péče a primárně jsou určeny pro poskytovatele a pojišťovny.

Projekt Klinických doporučených postupů (KDP) má za cíl vytvořit odborný základ pro tvorbu moderních diagnostických a léčebných postupů v ČR za účelem zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity zdravotních služeb a je primárně mířen na odbornou veřejnost. Implementace KDP je běžnou součástí sjednocení a rozvoje medicíny ve všech vyspělých státech, kontrola dodržování KDP je následně základem systému hodnocení kvality. KDP je nástrojem pro snižování rozdílů v přístupu pacientů z různých skupin (geografických, demografických, konkrétních plátců zdravotní péče, apod.) ke zdravotní péči. Ustanovení a dodržování KDP lze rovněž vnímat jako garanci jednotné úrovně a kvality poskytovaných zdravotních služeb.  
Další součástí KDP je ve srozumitelné podobě vysvětlení celého diagnosticko-léčebného postupu pacientovi, nikoli tedy pouhé sdělení o tom, jak bude diagnostika a léčba probíhat, ale také proč právě daným zvoleným způsobem, což přispěje k lepší spolupráci pacienta a lékaře.
Klinické doporučené postupy tak nejsou návodem či „kuchařkou“ pro pacienty, aby mohli vstupovat do kontroly léčebných postupů lékařů, jak v posledních dnech mylně informovala řada médií.

Podrobnější informace o projektu lze zjistit na webové adrese: kdp.uzis.cz a v tomto videu
 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?