S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Národní imunizační komise vítá parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku

Vytvořeno: 13. 9. 2011 Poslední aktualizace: 13. 9. 2011

Národní imunizační komise (NIKO), poradní orgán Ministerstva zdravotnictví pro oblast očkování, se na svém dnešním zasedání zabývala nepravdivými informacemi, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a parlamentním návrhem na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Národní imunizační komise uvítala parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro mladé dívky ve věku 13 až 14 let. Tento návrh je zcela v souladu s doporučeními NIKO z ledna tohoto roku a odpovídá evropským trendům v očkování. Obě používané vakcíny proti HPV infekci prošly extenzivním klinickým hodnocením a jejich bezpečnost byla mnohokrát ověřena. Jedná se o moderní preventivní vakcíny, jejichž používání povede v budoucnosti ke kontinuálnímu snižování ekonomické zátěže spojené s léčbou rakoviny děložního čípku.
 
Stanovisko NIKO vychází z doporučení pěti odborných lékařských společností, které považují toto očkování za jedno z prioritních a doporučují jeho zařazení do národního imunizačního schématu právě pro tuto věkovou kategorii dívek. Data o bezpečnosti vakcín vychází z klinických hodnocení v řadě zemí světa i ze studie, která byla provedena v České republice.
 
Komise na svém zasedání vyjádřila zároveň znepokojení nad prezentováním nepravdivých informací, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a jejich vydáváním za informace od odborníků pro oblast očkování. Členové Národní imunizační komise jsou připraveni zodpovědět mediím jakékoliv otázky z oblasti očkování. Svou nezávislost musí deklarovat podpisem konfliktu zájmů, kde stvrzují, že nemají žádné vazby na výrobce očkovacích látek. Text této deklarace je také veřejně přístupný.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?