S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní imunizační komise vítá parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku

Vytvořeno: 13. 9. 2011 Poslední aktualizace: 13. 9. 2011

Národní imunizační komise (NIKO), poradní orgán Ministerstva zdravotnictví pro oblast očkování, se na svém dnešním zasedání zabývala nepravdivými informacemi, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a parlamentním návrhem na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Národní imunizační komise uvítala parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro mladé dívky ve věku 13 až 14 let. Tento návrh je zcela v souladu s doporučeními NIKO z ledna tohoto roku a odpovídá evropským trendům v očkování. Obě používané vakcíny proti HPV infekci prošly extenzivním klinickým hodnocením a jejich bezpečnost byla mnohokrát ověřena. Jedná se o moderní preventivní vakcíny, jejichž používání povede v budoucnosti ke kontinuálnímu snižování ekonomické zátěže spojené s léčbou rakoviny děložního čípku.
 
Stanovisko NIKO vychází z doporučení pěti odborných lékařských společností, které považují toto očkování za jedno z prioritních a doporučují jeho zařazení do národního imunizačního schématu právě pro tuto věkovou kategorii dívek. Data o bezpečnosti vakcín vychází z klinických hodnocení v řadě zemí světa i ze studie, která byla provedena v České republice.
 
Komise na svém zasedání vyjádřila zároveň znepokojení nad prezentováním nepravdivých informací, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a jejich vydáváním za informace od odborníků pro oblast očkování. Členové Národní imunizační komise jsou připraveni zodpovědět mediím jakékoliv otázky z oblasti očkování. Svou nezávislost musí deklarovat podpisem konfliktu zájmů, kde stvrzují, že nemají žádné vazby na výrobce očkovacích látek. Text této deklarace je také veřejně přístupný.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?