S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Na půdě MZ se konal Kulatý stůl na téma „Vzdělávání dětských sester v ČR“

Vytvořeno: 27. 6. 2014 Poslední aktualizace: 27. 6. 2014

Včera (čtvrtek 26. 6. 2014) se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání u kulatého stolu na téma Vzdělávání dětských sester v ČR.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci MZ, univerzit, středních zdravotnických škol a VOŠ, ČAS, pediatrické společnosti ČLS JEP, hlavní sestry poskytovatelů zdravotních služeb, NCO NZO. Účastníci schůzky prodiskutovali klady a zápory současného systému vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče v pediatrii, dotkli se také srovnání současného systému vzdělávání v ČR se systémy v ostatních zemích Evropské unie, a v neposlední řadě i návrhu nové strategie vzdělávání a dopadu na uznávání kvalifikace v rámci volného pohybu osob v zemích EU. Prodiskutována byla také úloha a uplatnění dětské sestry v současnosti a budoucnosti.

Výuka znalostí a dovedností z pediatrie a péče o děti a mladistvé v kvalifikačním studiu všeobecné sestry je v současné době nedostatečná a nevyhovující pro odbornou způsobilost dětské sestry a všeobecné sestry nejsou dostatečně připraveny pro výkon péče o děti ve všech věkových kategoriích.

V současnosti po dosažení kvalifikace všeobecné sestry mají možnost zahájit specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii v rozsahu 560 hodin a délce trvání 18-24 měsíců.

„Mezi systémem vzdělávání v různých zemích Evropské unie panují značné rozdíly a jiné jsou i kompetence dětské sestry,“ říká hlavní sestra ČR Alena Šmídová a dodává: „Naším cílem je upravit vzdělání v souladu s potřebami praxe v ČR, zajistit dostatek dětských sester v současnosti i do budoucna. Z diskuze vyplynulo, že některé nemocnice nemají dostatek dětských sester a jejich věkový průměr je všeobecně vysoký. Proto je nutné přistoupit k rychlým opatřením.

 

Závěry z jednání jsou následující:

  • úprava současného specializačního vzdělávání dětské sestry v oblasti praxe, obsahu a počtu hodin. Uznávat dříve absolvované vzdělání, pokud odpovídá obsahu specializačního vzdělávání v pediatrii,
  • možnost navýšení počtu rezidenčních míst specializačního vzdělávání v oboru,
  • nabídnout studentům Bc. studia všeobecná sestra možnost volitelných předmětů v oblasti pediatrie a péče o děti s jejich následným započtením do specializačního vzdělávání, a tím umožnit jeho zkrácení,
  •  v rámci legislativních úprav zdravotnických předpisů provést změny v obsahu vzdělávání pro přípravu všeobecné sestry ve smyslu navýšení počtu předmětů a hodin pediatrie a péče o děti, aby mohla vykonávat všeobecná sestra péči o pacienty všech věkových kategorií kvalitně a bezpečně, zároveň novelizovat standard (metodický pokyn) vzdělávání všeobecné sestry a případně zvážit prodloužení délky studia na 3,5 roku,
  • pro výkon specializovaných činností preferovat certifikované kurzy, kterými sestry získají zvláštní odbornou způsobilost – např. v neonatologii.

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?