S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vystoupí na mezinárodní konferenci ministrů „Feeding the Planet, Feeding it Healthy“

Vytvořeno: 26. 10. 2015 Poslední aktualizace: 26. 10. 2015

V rámci Světové výstavy EXPO 2015 se 27.–28. 10. 2015 koná mezinárodní ministerská konference s názvem „Feeding the Planet, Feeding it Healthy“, která se bude zabývat problematikou dostupnosti potravin a udržitelností jejich produkce, bezpečností potravin a podporou zdravé výživy. Konference se bude dále věnovat lidské výživě v různých životních fázích, či novým trendům ve výživě v porovnání s tradičními stravovacími návyky.

„To, co lidé velice často podceňují v rámci péče o své zdraví, jsou právě zdravá výživa a dostatek fyzické aktivity. Je například velice alarmující, že absolutní většina českých dětí nedodržuje doporučení být fyzicky aktivní alespoň hodinu denně. Už v  roce 2014 proto vláda přijala plán Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, který se zaměřuje mimo jiné i na podporu zdravého pohybu a stravování. Milánská konference je důkazem, že problematika stravování netrápí jen českou populaci a úzce s ní souvisí i vztah k potravinám a možnost přístupu k těm kvalitním. Všichni víme, že lidé se špatných návyků zbavují těžko a často jen velmi neradi. Proto náprava vyžaduje dlouhodobé a systematické úsilí,“ uvedl ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček.

Podepsána bude také tzv. Milánská charta, která stanoví obecné zásady pro mezinárodní spolupráci v boji proti plýtvání potravinami a hladu ve světě. Charta výslovně uvádí, že každý má právo na přístup k dostatečnému množství bezpečných, zdravých a výživově hodnotných potravin, kterých je zapotřebí pro kvalitní a aktivní život. Potraviny by neměly být použity jako nástroj politického a ekonomického nátlaku. Přírodní zdroje by měly být využívány nestranně, racionálně a efektivně tak, aby nebyly nadměrně zneužívány a používány ve prospěch určitých občanů na úkor druhých. Investice do přírodních zdrojů by měly být regulovány tak, aby místním komunitám byl zachován přístup k těmto zdrojům.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?