Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vystoupí na mezinárodní konferenci ministrů „Feeding the Planet, Feeding it Healthy“

Vytvořeno: 26. 10. 2015 Poslední aktualizace: 26. 10. 2015

V rámci Světové výstavy EXPO 2015 se 27.–28. 10. 2015 koná mezinárodní ministerská konference s názvem „Feeding the Planet, Feeding it Healthy“, která se bude zabývat problematikou dostupnosti potravin a udržitelností jejich produkce, bezpečností potravin a podporou zdravé výživy. Konference se bude dále věnovat lidské výživě v různých životních fázích, či novým trendům ve výživě v porovnání s tradičními stravovacími návyky.

„To, co lidé velice často podceňují v rámci péče o své zdraví, jsou právě zdravá výživa a dostatek fyzické aktivity. Je například velice alarmující, že absolutní většina českých dětí nedodržuje doporučení být fyzicky aktivní alespoň hodinu denně. Už v  roce 2014 proto vláda přijala plán Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, který se zaměřuje mimo jiné i na podporu zdravého pohybu a stravování. Milánská konference je důkazem, že problematika stravování netrápí jen českou populaci a úzce s ní souvisí i vztah k potravinám a možnost přístupu k těm kvalitním. Všichni víme, že lidé se špatných návyků zbavují těžko a často jen velmi neradi. Proto náprava vyžaduje dlouhodobé a systematické úsilí,“ uvedl ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček.

Podepsána bude také tzv. Milánská charta, která stanoví obecné zásady pro mezinárodní spolupráci v boji proti plýtvání potravinami a hladu ve světě. Charta výslovně uvádí, že každý má právo na přístup k dostatečnému množství bezpečných, zdravých a výživově hodnotných potravin, kterých je zapotřebí pro kvalitní a aktivní život. Potraviny by neměly být použity jako nástroj politického a ekonomického nátlaku. Přírodní zdroje by měly být využívány nestranně, racionálně a efektivně tak, aby nebyly nadměrně zneužívány a používány ve prospěch určitých občanů na úkor druhých. Investice do přírodních zdrojů by měly být regulovány tak, aby místním komunitám byl zachován přístup k těmto zdrojům.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?