Ministr Vojtěch se zúčastnil zasedání na vysoké úrovni k tuberkulóze a nepřenosným onemocněním při Valném shromáždění OSN v New Yorku

Vytvořeno: 2. 10. 2018 Poslední aktualizace: 2. 10. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí


Ve dnech 26. a 27. září 2018 se na okraj Valného shromáždění OSN uskutečnila dvě zasedání na vysoké úrovni se zdravotnickou tematikou. Byla projednána problematika tuberkulózy a nepřenosných onemocnění. Českou republiku na těchto jednáních aktivně zastupoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který vystoupil v plénu k tématu nepřenosných onemocnění a zároveň byl jedním z řečníků panelové diskuze k zapojení vlád, občanské společnosti a soukromého sektoru do prevence a kontroly nepřenosných onemocnění.

Měl jsem příležitost přednést projev k problematice nepřenosných chorob, mezi které patří kardiovaskulární onemocnění, diabetes, rakovina, chronická onemocnění dýchacích cest či duševní nemoci. Málo se totiž hovoří o tom, že nepřenosné choroby jsou největším zabijákem dneška, celosvětově způsobují 7 z 10 úmrtí. Čelíme tak skutečné epidemii předčasných úmrtí na nepřenosná onemocnění. V České republice je dokonce 90 % úmrtí zapříčiněno těmito nemocemi. Přitom ve většině případů je možné jim předejít, a to skrze prevenci, což jsem na plénu zdůraznil. V New Yorku jsme se shodli, že je nutné bojovat proti těmto nemocem a činit veškeré kroky k tomu, aby se jejich výskyt v následujících letech snížil, neboť představují obrovskou zátěž nejen pro zdravotnictví, ale i ekonomiku jednotlivých států,“ uvedl ministr v souvislosti s jeho pracovní cestou do New Yorku. Výstupem jednání Valného shromáždění jsou k těmto tématům dvě politické deklarace. Pan ministr také přednesl jeden z úvodních projevů na akci na okraj zasedání k tuberkulóze, kterou organizovala Světová zdravotnická organizace ve spolupráci se Slovenskou republikou. Během návštěvy New Yorku se pan ministr bilaterálně sešel se svým litevským protějškem Aureliem Verygou, se kterým podepsal vzájemnou Dohodu o spolupráci, která se týká například výměny informací v oblasti inovací, organizace vzdělávacích kurzů pro zdravotníky a sdílení expertů.

Projev ministra zdravotnictví k tématu nepřenosných onemocnění naleznete v příloze.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?