Ministr Němeček: Rozhodl jsem navýšit cenu práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů

Vytvořeno: 10. 9. 2015 Poslední aktualizace: 10. 9. 2015

„Tento krok je součástí mé dlouhodobé snahy o lepší ohodnocení práce zdravotníků napříč obory. Po jednáních s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem jsem rozhodl o na navýšení ohodnocení práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

K poslednímu navýšení ceny práce v seznamu zdravotních výkonů došlo v roce 2009. Od nového roku se cena práce lékařů (nositelů výkonů) v seznamu zdravotních výkonů navýší oproti současnému stavu o 10 %.  Reálné příjmy těchto pracovníků se budou postupně zvyšovat zároveň s tím, jak budou růst zdroje systému veřejného zdravotního pojištění. Celkové navýšení bude limitováno celkovým objemem finančních prostředků, které bude mít systém k dispozici.

Navýšení ceny práce lékařů, jejichž práce je hrazena výkonově dle seznamu zdravotních výkonů, se provádí s ohledem na dlouhodobý nepoměr mezi cenou práce a cenou přístrojů a materiálu v jednotlivých výkonech. Smyslem je odměňovat lékaře za množství vykonané práce, nikoli za cenu přístrojů, se kterými pracují.

Ministr zdravotnictví tímto krokem pokračuje v dlouhodobém plánu zlepšit a stabilizovat podmínky zaměstnanců ve zdravotnictví, neboť jejich spokojenost na pracovištích se vždy v důsledku promítá i do spokojenosti pacientů, o které pečují.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?