Ministr Němeček: Podpis dohody o společném nákupu pandemických vakcín přinese nemalé finanční úspory

Vytvořeno: 20. 6. 2014 Poslední aktualizace: 20. 6. 2014

Dnes (pátek 20. června 2014) se v Lucemburku v rámci jednání Rady ministrů zdravotnictví členských zemí Evropské unie uskuteční slavnostní podpis Dohody o společném zadávacím řízení na lékařská protiopatření, tedy zdravotnické prostředky a léčivé přípravky. Za Českou republiku tuto smlouvu v zastoupení ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka podepíše jeho náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Dohoda je projektem, kterému se Evropská komise věnuje již od roku 2010. Prvotním impulsem přitom bylo vyhodnocení chřipkové pandemie z let 2009/2010, kdy za slabá místa boje s pandemií v EU byla označena efektivnost a hospodárnost zacházení s pandemickou vakcínou. Vyhodnocení také poukázalo na nutnost větší solidarity mezi členskými státy EU. Původní záměr společného nákupu pandemických vakcín byl také proto později rozšířen  na společné pořizování veškerých lékařských protiopatření. Česká republika rozhodla o přistoupení k Dohodě na úrovni Ministerstva zdravotnictví v září 2013.

„Přistoupení k Dohodě je pro Českou republiku výhodné a díky ní budeme nakupovat vakcíny výrazně levněji. Zároveň nám v případě vypuknutí pandemie nebude hrozit jejich nedostatek,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodává: „Dohoda je první svého druhu a umožňuje členským státům rychle, efektivně a úsporně reagovat na ohrožení zdraví jejich občanů.“

Přistoupení členských států k Dohodě je založeno na principu dobrovolnosti, jejím podpisem nevznikají České republice předem žádné finanční závazky. Dohoda jen zajišťuje do budoucna možnost uzavírat rámcové smlouvy na společné zadání konkrétní zakázky, o které bude muset vždy rozhodnout vláda.   Dohoda vstoupí v platnost poté, co jí ratifikuje třetina signatářských členských států, respektive poté, co členské státy v souladu s domácí legislativou Dohodu schválí bez ratifikačního procesu. Teprve poté se bude moci uskutečnit první společný nákup.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?