Ministerstvo zdravotnictví vydává metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů

Vytvořeno: 6. 8. 2020 Poslední aktualizace: 16. 8. 2020

Koncepce urgentní péče v ČR se nadále rozvíjí. Po podpisu Memoranda o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami nyní resort přichází s metodickým pokynem pro jejich zřízení a vedení. Cílem této metodiky je předložit poskytovatelům zdravotních služeb jasný rámec, jak by měl urgentní příjem vypadat.

„Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vůbec poprvé systémově vytváříme státem garantovanou síť urgentních příjmů. Vytvořili jsme jejich mapu, vyřešili jsme, jak budou financovány, nyní vydáváme jasnou metodiku, jak by měly urgentní příjmy vypadat. Cílem je zajistit dostupnou akutní zdravotní péči garantované kvality i rozsahu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Urgentní příjmy se v rámci dynamického rozvoje medicíny stávají samostatnou jednotkou se specifickými požadavky na vybavení věcné, technické a personální a je třeba je takto vnímat a jednoznačně upravit podmínky pro jejich provozování v rámci lůžkových zařízení. Z tohoto důvodu a dále v souvislosti s nutností regulovat a kultivovat tento prvek působící na pomezí ambulantní a lůžkové formy péče, budou urgentní příjmy novou součástí zákona o zdravotních službách a prováděcích právních předpisů. Do doby, než bude nová zákonná úprava účinná, musí být k dispozici metodika, která bude důležitým vodítkem pro poskytovatele a další aktéry v systému zdravotních služeb.  

Metodický pokyn přináší souhrn činností, které by měly urgentní příjmy poskytovat, popis jejich personálního, věcného i technického zabezpečení, typologii urgentních příjmů dle velikosti či popis jejich struktury. Návrh Metodického pokynu byl již v přípravné fázi předložen k připomínkám odborným společnostem a Všeobecné zdravotní pojišťovně, nynější podoba tak vychází ze zpracovaných podnětů a bude zveřejněna ve Věstníku MZ v srpnu 2020.

Za účelem rozvoje sítě urgentních příjmů je nyní pro Ministerstvo zdravotnictví prioritou vyjednat možnost investiční dotační podpory v programovém období 2021–2027 z fondů EU. Právě standardy urgentních příjmů budou podmínkou pro získání evropské dotace.

Urgentní příjem je zřizován jako samostatné specializované pracoviště poskytovatelů poskytujících akutní lůžkovou péči s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Zajišťuje příjem a poskytování akutní intenzivní lůžkové péče a akutní specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu. Je určen pro pacienty transportované do zdravotnického zařízení výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby a pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí sami bez doporučení lékaře.

V České republice v současné době funguje celkem 13 poskytovatelů I.a typu urgentního příjmu, 4 poskytovatelé I.b typu, 64 poskytovatelů II.a typu a 15 poskytovatelů II.b typu.

 

Tabulka č. 1 Poskytovatelé I.a typu UP

KRAJ poskytování péče

Název IČZ

Hlavní město Praha

Fakultní nemocnice v Motole

Hlavní město Praha

ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Hlavní město Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Hlavní město Praha

Thomayerova nemocnice

Jihočeský kraj

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Plzeňský kraj

Fakultní nemocnice Plzeň

Ústecký kraj

KZ, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z.

Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Královéhradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc

Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava

Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

 

Tabulka č. 2 Poskytovatelé I.b typu UP 

KRAJ poskytování péče

Název IČZ

Karlovarský kraj

Karlovarská krajská nemocnice a. s. – Karlovy Vary

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. – Pardubice

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

 

Tabulka č. 3 Poskytovatelé II.a typu UP 

KRAJ poskytování péče

Název IČZ

Hlavní město Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hlavní město Praha

Nemocnice Na Homolce

Hlavní město Praha

Nemocnice Na Bulovce

Středočeský kraj

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Středočeský kraj

NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Kolín, a.s. – Kolín

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Středočeský kraj

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

Jihočeský kraj

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Písek, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Strakonice, a.s.

Jihočeský kraj

Nemocnice Tábor, a.s.

Plzeňský kraj

Domažlická nemocnice, a.s.

Plzeňský kraj

Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňský kraj

Mulačova nemocnice s.r.o.

Karlovarský kraj

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Cheb

Karlovarský kraj

NEMOS SOKOLOV s.r.o. – Sokolov

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Ústecký kraj

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice

Liberecký kraj

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Liberecký kraj

Nemocnice Jablonec n. N., p.o.

Liberecký kraj

MMN, a.s. – Jilemnice

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Náchod

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Chrudim

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Svitavy

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Litomyšl

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Ústí n. Orlicí

Kraj Vysočina

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org.

Kraj Vysočina

Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org.

Kraj Vysočina

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Kraj Vysočina

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Jihomoravský kraj

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org.

Jihomoravský kraj

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Jihomoravský kraj

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Jihomoravský kraj

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Olomoucký kraj

Středomoravská nemocniční a.s. – Prostějov

Olomoucký kraj

Středomoravská nemocniční a.s. – Šternberk

Olomoucký kraj

Nemocnice Hranice a.s.

Olomoucký kraj

Středomoravská nemocniční a.s. – Přerov

Olomoucký kraj

Nemocnice Šumperk a.s.

Olomoucký kraj

Jesenická nemocnice a.s.

Moravskoslezský kraj

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

Moravskoslezský kraj

Nemocnice ve Frýdku-Místku, přísp. org.

Moravskoslezský kraj

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Moravskoslezský kraj

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj

Moravskoslezský kraj

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Moravskoslezský kraj

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Moravskoslezský kraj

Slezská nemocnice v Opavě, přísp. organizace

Moravskoslezský kraj

Městská nemocnice Ostrava

Moravskoslezský kraj

Vítkovická nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Kroměřížská nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Vsetínská nemocnice a.s.

Zlínský kraj

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

 

Tabulka č. 4 Poskytovatelé II.b typu 

KRAJ poskytování péče

Název IČZ

Hlavní město Praha

Nemocnice Na Františku

Středočeský kraj

Městská nemocnice Čáslav

Středočeský kraj

Mělnická zdravotní, a.s.

Středočeský kraj

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Středočeský kraj

Nemocnice Slaný

Jihočeský kraj

Nemocnice Prachatice, a.s.

Plzeňský kraj

PRIVAMED a.s.

Plzeňský kraj

Stodská nemocnice, a.s.

Ústecký kraj

Lužická nem. a polikl., a.s. – nemocnice Rumburk

Ústecký kraj

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Královéhradecký kraj

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Rychnov nad Kněžnou

Jihomoravský kraj

Nemocnice Blansko

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Jihomoravský kraj

Úrazová nemocnice v Brně

Jihomoravský kraj

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?