S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí na pravou míru omyly dnešní MF DNES

Vytvořeno: 5. 5. 2016 Poslední aktualizace: 5. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví chce uvést na pravou míru nepravdivé informace, které dnes (5. 5. 2016) otiskla MF DNES v článku I. Bezděkové o zveřejňování smluv nemocnicemi.

Článek argumentuje v neprospěch povinnosti zveřejňovat všechny smlouvy například v případech, kdy z důvodu bezodkladné péče o pacienta musí nemocnice podat lék či materiál, který nemá ošetřen smlouvou a není možné čekat, až bude smlouva zveřejněna v registru smluv. Tento problém však řeší pozměňovací návrh poslance JUDr. Jana Chvojky na změnu zákona o registru smluv.

„Tento návrh bez jakéhokoli omezení transparentnosti nákupů v nemocnicích umožní nadále pořizovat léky a zdravotnický materiál operativně a v takové rychlosti, v jaké to vyžadují potřeby pacientů,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar.

Prvním bodem návrhu poslance Chvojky je zavést opatření, aby smlouvy na nákup léků a zdravotnického materiálu mohly nabýt účinnosti bezprostředně po jejich uzavření a nemuselo se čekat, až bude smlouva zveřejněna v registru smluv (což je jinak obecné pravidlo tohoto zákona). Druhým bodem je nemuset uzavírat na uvedené nákupy vždy písemnou smlouvu, neboť nákup probíhá velmi operativně – prostřednictvím nákupních portálů, v akutních situacích i telefonicky.

Návrh poslance Chvojky plně zachovává povinnost všechny smlouvy zveřejnit v registru smluv. V případě smluv, které by nebyly uzavřeny písemně, by nemocnice musely zveřejnit v registru smluv všechny klíčové informace, tedy s kým smlouvu uzavřely, co je jejím předmětem, jaká je cena a kdy byla smlouva uzavřena.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?