S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo kontrolu v Nemocnici Na Bulovce

Vytvořeno: 22. 10. 2018 Poslední aktualizace: 22. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2016 a 2017 v Nemocnici Na Bulovce. Kontroloři odhalili, že nemocnice realizovala zakázky za stamiliony korun zcela bez soutěže a že docházelo k manipulaci zakázek směrem k jednomu uchazeči. V souvislosti s výsledky kontroly podalo ministerstvo trestní oznámení. Kontrolní zjištění byla v souladu se zákonem o finanční kontrole předána Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušnému územnímu finančnímu orgánu.

Kontrola odhalila skutečně závažná zjištění. Nemocnice Na Bulovce realizovala v oblasti dodávek léčivých přípravků a ortopedických implantátů zakázky bez výběrového řízení za více než 800 milionů korun. To je opravdu alarmující,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nemocnice Na Bulovce tak jako veřejný zadavatel porušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemocnice neprověřovala hledisko hospodárnosti, ani neposoudila, zda jsou výdaje přiměřené a neprovedla řídící kontrolu ve smyslu zákona o finanční kontrole. Z veřejně dostupných zdrojů bylo navíc zjištěno personální a obchodní propojení dodavatelů a zaměstnanců nemocnice.

Další kontrolní nálezy ukazují na cílenou manipulaci zakázek směrem k jednomu uchazeči. Zakázky získávala společnost PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., která byla pouze zprostředkovatelem. Pro nemocnici zajišťovala široké spektrum služeb, od ostrahy objektů, obnovy sanitních vozidel, dodávek přístrojového vybavení po nákup tonerů do kopírek a tiskáren nebo vybudování automatického vjezdového systému. „Máme vážné podezření, že docházelo k tzv. „bid riggingu“, jinými slovy k domluvě uchazečů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se často shodovala s cenou stanovenou ve smlouvě,“ vysvětlil ministr. Ze strany Nemocnice Na Bulovce byl zcela opomenut princip hospodárnosti, kdy nebyla zpracována analýza ke kalkulaci předpokládané hodnoty zakázky, respektive nebylo doloženo, jakým způsobem a na základě jakých podkladů byla výše uvedená finanční částka stanovena a zda nebyla nadhodnocena.

Kontroloři ministerstva se také zaměřili na zveřejňování objednávek léčiv v registru smluv. Nemocnice v období od 1. 7. do 31. 12. 2017 uveřejnila objednávky léčiv za více než 38 milionů korun v neúplném textu. Tyto objednávky jsou tak ve smyslu zákona o registru smluv od počátku neplatné. Plnění ze zrušené smlouvy může být posouzeno jako porušení rozpočtové kázně. Případný odvod stanoví místně příslušný finanční úřad.

V neposlední řadě bylo zjištěno, že nemocnice nekontrolovala přehled výkonů advokátních kanceláří. V Nemocnice Na Bulovce tak selhala předběžná kontrola vedoucí orgánu a jí pověřené zaměstnankyně k nakládání s veřejnými prostředky jako příkazců operací ve smyslu zákona o finanční kontrole. Tento zákon nemocnice porušila i tím, že bez přesně stanovené odměny v DPČ a jasných dokladů o evidenci docházky zaměstnávala osoby blízké. „Všechny nálezy jdou za bývalým managementem nemocnice. Nyní je v nemocnici nové vedení a jeho prioritním úkolem je dát všechny tyto skutečnosti do pořádku,“ dodal ministr.

V reakci na závažná zjištění v Nemocnici Na Bulovce provedlo Ministerstvo zdravotnictví analýzu smluvních vztahů všech svých přímo řízených organizací. Cílem bylo identifikovat potenciálně rizikové smluvní vztahy v souvislosti s kauzou Nemocnice Na Bulovce. Ministerstvo zjistilo, že tyto smluvní vztahy má uzavřeno 25 přímo řízených organizací a smluvní plnění je uzavřeno celkem s 10 společnostmi. Ministr zdravotnictví na základě analýzy přijal řadu opatření.

V souvislosti s výsledky kontroly jsme podali trestní oznámení a přijali celou řadu opatření. Od všech našich přímo řízených organizací jsme si vyžádali přehled smluv a zakázek, která jsou spojená s První chráněnou dílnou a společnostmi, které jsou na ní napojeny. Zjistili jsme, že smluvní vztahy s těmito společnostmi má řada našich nemocnic, což je samozřejmě znepokojující. Požádali jsme je proto, aby do konce listopadu všechny tyto smlouvy zhodnotily, zda jsou ekonomicky výhodné, zda tam proběhla řádná soutěž v souladu se zákonem, a pokud ne, tak aby je přesoutěžily. Kromě toho jsme se domluvili s Ministerstvem financí na společné kontrolní akci, v rámci které budou tyto rizikové smluvní vztahy se společnostmi, u kterých bylo identifikováno potenciálně problémové plnění, důkladně prověřeny,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. Přímo řízené organizace byly také vyzvány, aby do konce listopadu vyhodnotily smlouvy, které byly uzavřeny před rokem 2010 a jsou stále platné a je na jejich základě poskytováno plnění. U takto starých smluv je nutné prověřit, zda sjednaná cena odpovídá současné situaci na příslušném trhu. V případě, že současná tržní situace umožňuje dosažení lepších cen, je nutné uskutečnit veřejnou zakázku. Kontrolní skupina Ministerstva zdravotnictví pak bude kontrolovat řádné splnění těchto úkolů v rámci svých budoucích kontrolních akcí.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?