S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo pět žádostí o zapojení do programu Triple P

Vytvořeno: 21. 9. 2021 Poslední aktualizace: 21. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví schválilo pět žádostí na uzavření nefinančního partnerství v rámci projektu Triple P. Cílem nově zaváděného programu pro pozitivní rodičovství je odborné proškolení zaměstnanců center a následné konání skupinových sezení s rodiči.

Program pro pozitivní rodičovství Triple P (z anglického Positive Parenting Program) je mezinárodně uznávaný program, který učí rodiče, jak budovat pevné rodinné vztahy, zvládat nevhodné chování a předcházet problémům při výchově dětí. Program byl úspěšně testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu.

Dne 14. září 2021 provedla komise Ministerstva zdravotnictví odborné hodnocení žádostí a doporučila vyhovět všem pěti přijatým žadatelům, se kterými bude uzavřena smlouva o nefinančním partnerství. Jedná se o:

  • Psychosomatická klinika, s. r. o.
  • P-centrum, spolek
  • Středisko výchovné péče Svitavska
  • Pro zdraví 21, z. ú.
  • Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

Vybraná centra budou spolupracovat na hodnocení programu a na komunikační kampani pro rodiče.

Projekt Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financovaný jako předem definovaný projekt Ministerstva zdravotnictví z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

U příležitosti zahájení Triple P v České republice pořádá 25. září 2021 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR odbornou konferenci. Na setkání vystoupí experti z Norska, Velké Británie, Nizozemí a ČR. Více informací naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?