S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří nemocniční kaplany

Vytvořeno: 12. 12. 2011 Poslední aktualizace: 12. 12. 2011

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se dnes v podvečer setkal s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, předsedou České biskupské konference a Joelem Rumlem, předsedou Ekumenické rady církví ohledně duchovní služby v nemocnicích (tzv. nemocničních kaplanů).

Ministr Heger tuto službu ocenil jako velmi potřebnou a důležitou nejen pro pacienty, jejich rodinné příslušníky ale i pro nemocniční personál. Při společné schůzce se zúčastněné strany dohodly, že Ministerstvo zdravotnictví ČR převezme oficiální záštitu nad duchovní službou v nemocnicích, a ve spolupráci s církvemi vyprecizuje právní zakotvení přítomnosti nemocničních kaplanů ve zdravotnických zařízeních.
 
Působení nemocničních kaplanů ve zdravotnických zařízeních se řídí Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví, která byla mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví (ERC) uzavřená roku 2006. Nemocničním kaplanem se v této dohodě rozumí osoba (muž nebo žena), která poskytuje pastorační péči pacientům, personálu a návštěvníkům, řídí práci dobrovolníků v oblasti pastorační péče a zajišťuje kontakt s duchovními ostatních církví podle přání pacienta.
 
V Praze, 12. prosince 2011

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?