Ministerstvo zdravotnictví podpoří 280 miliony korun projekty zaměřené na zdravý životní styl a prevenci

Vytvořeno: 8. 8. 2012 Poslední aktualizace: 8. 8. 2012

Zdravý životní styl a prevence zdravotních rizik českého obyvatelstva patří mezi jedny z prioritních oblastí Ministerstva zdravotnictví ČR. Češi se o svůj životní styl stále příliš nezajímají a prevenci podceňují. Ministerstvo proto podpoří částkou 280 milionů korun projekty prevence a zdravého životního stylu, na jejichž realizaci poskytne finanční prostředky z evropských fondů a státního rozpočtu.  

Žádosti o finanční podporu mohou projekty z oblasti prevence zdravotních rizik a propagace zdravého životního stylu v České republice podávat od 1. září do 8. října 2012. „Naším cílem je posílení plošného systému prevence zdravotních rizik modernizací infrastruktury, která umožní účinné předcházení a sanaci zdravotních rizik a minimalizaci následků nemocí a úrazů,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Ministerstvo podpoří projekty, které nabídnou aktivity směřující ke změně stereotypů, snižování škodlivých návyků a zvyšování motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví.“
 
Přímou finanční podporu poskytne ministerstvo nevýdělečným projektům realizovaným na celém území České republiky, které nezakládají veřejnou podporu. Celkem 85% finančních prostředků na podporu projektů poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, zbylých 15% půjde ze státního rozpočtu. Projekty musí být realizovány do konce června 2015.
 
Proces výběru a hodnocení žádostí pro poskytnutí dotace je rozdělen do tří částí, které posuzují kritéria přijatelnosti, formální náležitosti a hodnocení kvality jednotlivých projektů. K úspěšnému splnění podmínek musí projekty splňovat nejen kritéria přijatelnosti i formální náležitosti, ale zároveň dosáhnout minimálně 50 % možných bodů za hodnocení kvality. Více informací a potřebné dokumenty naleznou žadatelé na internetových stránkách http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/11vyzva-iop_6619_1138_8.html .
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?