S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví letos zvyšuje financování na rezidenční místa na více než 820 milionů Kč

Vytvořeno: 12. 1. 2023 Poslední aktualizace: 12. 1. 2023

Pro rok 2023 budou podpořeny zejména obory, které v České republice chybí, tedy hlavně všeobecný praktický lékař, pediatr v praktické péči, dětský psychiatr a dětský neurolog. Zároveň ministerstvo zvyšuje dotace na rezidenční místo v základním kmeni i celém specializačním vzdělávání, a to až o stovky procent.

„Letošní dotace na rezidenční místa reflektují potřebu českého zdravotnického systému a pomůžou dostat lékaře do oborů, kde chybí nejvíce rezidenčních míst. V minulých letech nebyla při přidělování rezidenčních míst zohledňována situace v primární péči a s ní související trendy (stárnutí populace apod), což vedlo ke zhoršení dostupnosti lékařské péče. To nyní napravujeme. Spolu s tím razantně navyšujeme prostředky pro lékaře v celém specializačním vzdělávání, tedy nejen základní kmen, ale i specializovaný výcvik, a to tak, aby měli důstojnější příjem,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V roce 2023 rozdělí Ministerstvo zdravotnictví pro obor všeobecné praktické lékařství 150 rezidenčních míst, což je dosud nejvíc. V oboru pediatrie bude v roce 2023 přiděleno 80 míst. Všechna tato místa jsou vyhrazena pro lékaře, kteří si zvolí tu variantu vzdělávacího programu, která je určena pro lékaře v primární péči. Z tohoto pohledu, tedy z pohledu zaměření vzdělávání na pediatrii v primární péči, je počet rezidenčních míst přibližně dvojnásobný. V obou případech byla rovněž navýšena měsíční částka dotace na 55 000.

Díky těmto krokům se nejen ihned zvýší počty rezidenčních míst pro praktické lékaře pro dospělé, pediatry, dětské psychiatry a dětské neurology, ale v krátkodobém horizontu i počty lékařů v těchto oborech.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?