Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny definovaly síť odběrových center a laboratoří zaměřených na covid-19

Vytvořeno: 25. 9. 2020 Poslední aktualizace: 25. 9. 2020

S cílem zefektivnit a zajistit dostatečné kapacity pro testování na covid-19 přichází Ministerstvo zdravotnictví se státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou páteřní sítí odběrových center a laboratoří, která je zohledněna v rámci smluvního vztahu s pojišťovnami. Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zdravotních služeb a základní testovací kapacita.

„Síť odběrových center a laboratoří je nastavena tak, aby byla zajištěna dostatečná testovací kapacita v regionech a mohla být doplňována dalšími poskytovateli zdravotních služeb, kteří ačkoliv nejsou součástí garantované sítě, jsou Ministerstvem zdravotnictví registrovanými odběrovými místy nebo laboratořemi pro diagnostiku covid-19 v ČR. Veškeré procesy jsou nastaveny tak, aby se výsledek vyšetření dostal k pacientovi maximálně do 48 hodin od odběru,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„VZP garantuje financování sítě odběrových center a laboratoří tak, aby zajistila jejich bezproblémovou funkčnost. Zároveň je připravena operativně reagovat na veškeré další požadavky s tím spojené,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Prioritní umístění páteřní sítě bude u poskytovatelů zdravotních služeb přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví – fakultních nemocnic, dalších nemocnic se statutem urgentního příjmu, zdravotních ústavů a Ústřední vojenské nemocnice v Praze tak, aby byly zajištěny kapacity v jimi provozovaných odběrových centrech a laboratořích pro odběry a vyšetření pro potřeby státem požadovaných vyšetření v režimu 7 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně, zejména pro osoby indikované v rámci epidemiologických šetření a procesů Chytré karantény nebo státem nařizovaná preventivní testování.

Koordinaci kapacit v páteřní síti odběrových center a v regionální sítí garantovaných odběrových center a laboratoří zajištují určení koordinátoři v rámci jednotlivých krajů, kteří jsou jmenování z rozhodnutí hejtmanů. Na celostátní úrovni tito určení koordinátoři spolupracují přímo s Integrovaným centrálním řídícím týmem v rozsahu jeho působnosti stanoveného usnesením vlády ČR a nastaveného informačního toku společně s ním zajišťují řízení kapacit odběrových center a případnou redistribuci odebraných biologických vzorků na celostátní úrovni.

Zásadní povinností zařízení zařazených do sítě je zapojení odběrových center i laboratoří do hlásících systémů – ÚZIS (ISIN, E-žádanka), Covid Forms App (CFA), včetně zajištění funkčního objednávkového systému a funkčního systému informování pacienta o výsledku vyšetření, nejlépe formou SMS a předání uvolněného výsledku indikujícímu lékaři či klientovi (např. na úložiště), kde si jej klient na základě zaslaného přístupového kódu a vyzvedne. Podmínkou pro úhradu odběrů a vyšetření ze strany zdravotních pojišťoven je splnění předem definovaných podmínek, včetně zapojení do všech hlásících systémů definovaných MZ ČR.

Aktuální kapacita laboratoří v ČR je 23 000 testů denně. Národní strategie testování počítá s 25 000 testy denně. Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví mají aktuální kapacitu téměř 8 000 testů denně, s plánem navýšit ji na 12 750 testů denně.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?