Ministerstvo pracuje na revoluční změně úhrad akutní lůžkové péče. Projekt DRG Restart narovná platby napříč všemi nemocnicemi

Vytvořeno: 18. 9. 2018 Poslední aktualizace: 18. 9. 2018

Odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k článku V. Rodriguez „Ošizení pacienti. Pojišťovna jim platí zlomek péče“, který byl publikovaný dne 17. 9. 2018 v Deníku. 

Na začátek je nutné zdůraznit, že článek vychází z dat VZP ohledně průměrné úhrady za zdravotní péči na pacienta v jednotlivých regionech, nikoliv platby za identickou péči v jednotlivých regionech. Tento údaj souvisí zejména s rozdílnou nákladovostí pacientů, neboli s rozdílným čerpáním zdravotní péče v jednotlivých regionech. Z tohoto údaje nelze tedy v žádném případě implikovat, že za stejnou péči jsou v jednotlivých regionech rozdílné úhrady. Jde jednoznačně o špatnou interpretaci dat VZP ze strany autorky článku.

K tématu rozdílných plateb v nemocnicích je potřeba doplnit, že Ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje na projektu DRG Restart, který má za cíl změnit úhrady akutní lůžkové péče, tedy  úhrady v nemocnicích. Projekt sjednotí základní sazby napříč poskytovateli akutní lůžkové péče (nemocnicemi) tak, aby se platilo za skutečně poskytnutou péči a peníze šly za pacientem. V úhradách by se měla také projevit kvalita výstupů nemocnic. Dneska tomu tak není. Nemocnice jsou dnes placené na základě paušálů, které nezohledňují skutečnou potřebu zdravotní péče a její kvalitu. Právě projekt DRG Restart přináší systémovou změnu. Příprava projektu probíhá již od roku 2015. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tyto práce po svém nástupu akceleroval. Ustavil Řídící radu pro implementace DRG do úhrad, kde jsou zástupci lůžkové péče i zdravotních pojišťoven. Na těchto jednáních by mělo dojít k dohodě, jak správně nastavit úhrady akutní lůžkové péče v následujících letech. Podle nového systému se bude stínově vykazovat již v příštím roce a hradit by se podle něj mělo začít postupně od roku 2020. Jedná se o robustní změnu, která vyžaduje několikaletý náběh. Detailní harmonogram projektu je k nalezení na stránkách https://drg.uzis.cz/.

Článek také přináší kritiku ze strany Ondřeje Dostála, podle kterého je současný nerovný stav v úhradách akutní lůžkové péče způsoben úhradovou vyhláškou, která je dle jeho vyjádření „vždy psaná v zájmu silných poskytovatelů a v rozporu se zájmy pojištěnců řekl a změnu podle něj nepřineslo ani současné ministerstvo zdravotnictví, přestože to původně slibovalo“. Ministerstvo toto tvrzení zásadně odmítá. Od roku 2017 dochází prostřednictvím úhradových mechanismů uvedených v úhradových vyhláškách ke sbližování základních sazeb napříč jednotlivými poskytovateli a zdravotními pojišťovnami a zároveň ke stanovení minimálních základních sazeb v segmentu akutní lůžkové péče. Tyto mechanismy navýšení úhrad zajišťují větší finanční navýšení malým nemocnicím s nízkými úhradami. Pro rok 2019 se na používání tohoto úhradového mechanismu se zdravotními pojišťovnami dohodli sami zástupci poskytovatelů akutní lůžkové péče, mezi které patří Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic i Asociace krajských nemocnic. Dále je nutné zdůraznit, že úhradová vyhláška pro rok 2019 poprvé v historii vznikla na základě dohod mezi všemi segmenty zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami. Byla tak poprvé naplněna litera zákona a již se neopakovaly situace z minulosti, kdy jednotlivé skupiny přicházely na ministerstvo s cílem vylobbovat si lepší podmínky a ve výsledku tak byl preferován jeden segment na úkor ostatních. Tento nerovný přístup ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zásadně odmítl a do dohodovacího řízení nijak nezasahoval. Ministerstvo kladlo také velký důraz na obě strany dohodovacího řízení, aby zohlednily zájmy pacientů a do dohod začlenily prvky, které zvýší kvalitu a efektivitu zdravotní péče. V akutní lůžkové péči tak dochází například k bonifikaci za nepřetržitou péči nebo vyčlenění screeningů a psychiatrické péče z limitů nemocnice.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?