S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Fond Evropského hospodářského prostoru podpoří 3 projekty zaměřené na prevenci a včasný záchyt demence

Vytvořeno: 2. 12. 2021 Poslední aktualizace: 2. 12. 2021

V rámci otevřené výzvy Ministerstva zdravotnictví získají podporu tři projekty zaměřené na prevenci a včasný záchyt demence. Jde o podporu z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 s názvem „Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění“. Celkově bylo do výzvy předloženo 10 žádostí, z toho na dvou projektech spolupracovali partneři z Norska a Islandu.

Všechny žádosti podané do této výzvy byly posouzeny z hlediska formálních náležitostí a oprávněnosti. Žádosti, které splnily kritéria formálních náležitostí o oprávněnosti následně z hlediska kvality zhodnotili odborní hodnotitelé. Celkem 9 projektových žádostí od nich obdrželo potřebný počet bodů a postoupilo před pětičlennou hodnoticí komisi. Ta doporučila k financování 3 projekty, 3 byly ponechány jako rezervní a 3 projekty k financování doporučeny nebyly. Následná verifikace ze strany Ministerstva financí jako Zprostředkovatele programu Zdraví potvrdila, že hodnoticí proces proběhl transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020.

Jeden ze schválených projektů je zaměřen na vytvoření doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch, ostatní dva projekty cílí na včasnou diagnostiku, léčbu a informovanost o Alzheimerově chorobě a jiných typech demence.

Většina projektů bude zahájena na začátku roku 2022 s průměrnou dobou realizace 2 roky.

Seznam žádostí doporučených k financování a rezervních projektů, který byl rovněž schválen poradou vedení Ministerstva zdravotnictví, naleznete v příloze.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?