S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dnes byl jmenován nový ředitel Masarykova onkologického ústavu

Vytvořeno: 27. 5. 2019 Poslední aktualizace: 27. 5. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jmenoval na pozici ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. MUDr. Marka Svobodu, Ph.D. Výběrová komise složená ze šestnácti představitelů odborných společností, profesních komor, odborů, lékařské fakulty, zástupců města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR ho doporučila ministru zdravotnictví jmenovat na základě výsledků otevřeného výběrového řízení. Ministr zdravotnictví doporučení přijal a nového ředitele jmenoval s účinností od 1. července, kdy ve funkci na vlastní žádost skončí stávající ředitel ústavu.

 „Masarykův onkologický ústav je klíčovým odborným zdravotnickým zařízením a profesor Svoboda, jako jeho nový ředitel, je zárukou v pokračování současné kvalitní práce ústavu. Věřím, že bude schopen přinést nové impulsy v rozvoji vědy, výzkumu i léčby na tomto pracovišti. Nový ředitel musí i nadále sledovat pravidla financování zdravotní péče a změny v hospodářské a legislativní oblasti, které mohou mít dopad na rozpočet ústavu a poskytované služby, a činit rychlá a strategicky správná rozhodnutí tak, aby bylo možné udržovat finanční stabilitu organizace v provozní oblasti a mezinárodně akceptovatelnou kvalitu poskytovaných služeb,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. je přední český onkolog a člen několika českých i mezinárodních odborných společností. Od roku 2004 pracuje v MOÚ, kde zároveň od roku 2010 zastává funkci náměstka ředitele pro vědu, výzkum a vzdělávání. Před nástupem do MOÚ působil několik let ve Fakultní nemocnici Brno nebo na odborných pracovištích v USA. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno, na které v roce 2008 získal titul Ph.D. v oboru onkologie. V roce 2018 byl ve stejném oboru jmenován profesorem.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?