S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dne 16.7.2009 byl ve Věstníku MZ ČR uveřejněn text Kardiovaskulární péče v ČR

Vytvořeno: 25. 8. 2009 Poslední aktualizace: 25. 8. 2009

Dne 16.7.2009 byl ve Věstníku MZ ČR uveřejněn text Kardiovaskulární péče v ČR. Součástí  tohoto textu, který informuje odbornou veřejnost o personálních, materiálně technických a organizačních kritériích, která musí splňovat zdravotnická zařízení zajišťující kardiovaskulární péči v České republice na třech stupních péče (nejvyšší, střední a nižší) je formulář přihlášky, která musí zdravotnická zařízení usilující o zařazení do nejvyššího a středního stupně péče vyplnit a odeslat společně s vyjmenovanými přílohami na MZČR (písemně i elektronicky) do  16. srpna  2009.

Vzhledem k nedodržení stanoveného termínu podání přihlášek jsou vyřazena tato zdravotnická zařízení: Městská nemocnice Ostrava (datum podání 18.8.2009, doručení na MZ 19.8.2009 a dále Nemocnice Pardubice (osobní doručení na MZ 18.8.2009).


Jste spokojeni s obsahem této stránky?