Dne 16.7.2009 byl ve Věstníku MZ ČR uveřejněn text Kardiovaskulární péče v ČR

Vytvořeno: 25. 8. 2009 Poslední aktualizace: 25. 8. 2009

Dne 16.7.2009 byl ve Věstníku MZ ČR uveřejněn text Kardiovaskulární péče v ČR. Součástí  tohoto textu, který informuje odbornou veřejnost o personálních, materiálně technických a organizačních kritériích, která musí splňovat zdravotnická zařízení zajišťující kardiovaskulární péči v České republice na třech stupních péče (nejvyšší, střední a nižší) je formulář přihlášky, která musí zdravotnická zařízení usilující o zařazení do nejvyššího a středního stupně péče vyplnit a odeslat společně s vyjmenovanými přílohami na MZČR (písemně i elektronicky) do  16. srpna  2009.

Vzhledem k nedodržení stanoveného termínu podání přihlášek jsou vyřazena tato zdravotnická zařízení: Městská nemocnice Ostrava (datum podání 18.8.2009, doručení na MZ 19.8.2009 a dále Nemocnice Pardubice (osobní doručení na MZ 18.8.2009).


Jste spokojeni s obsahem této stránky?