Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 6. 9. 2021

Vytvořeno: 7. 9. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování).Zobrazit náhled (otevře se na nové záložce) V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 6. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 564 358 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 981 246 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 793 629 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 856 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 358 896 osob ve věku 80 a více let (80,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 433 osob (1,4 %, z toho 334; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 743 osob (6,4 %, z toho 13 591; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 032 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 890 013 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 877 580 osob ve věku 70–79 let (84,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 878 osob (0,8 %, z toho 543; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 40 993 osob (3,9 %, z toho 28 217; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 938 884 osob (90,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 539 722 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 532 682 osob ve věku 65–69 let (79,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 648 osob (0,5 %, z toho 180; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 824 osob (2,7 %, z toho 12 292; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 194 osob (83,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 570 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 458 836 osob ve věku 60–64 let (73,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 856 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 250 osob (2,3 %, z toho 9 964; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 676 osob (77,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 070 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 471 999 osob ve věku 55–59 let (70,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 370 osob (0,8 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 834 osob (2,2 %, z toho 9 424; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 500 274 osob (74,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 179 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 468 438 osob ve věku 50–54 let (67,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 214 osob (0,9 %, z toho 140; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 696 osob (2,0 %, z toho 7 689; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 089 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 593 836 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 581 697 osob ve věku 45–49 let (65,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 432 osob (1,0 %, z toho 83; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 247 osob (1,6 %, z toho 6 123; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 616 515 osob (69,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 900 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 524 698 osob ve věku 40–44 let (58,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 507 osob (1,1 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 216 osob (1,6 %, z toho 5 388; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 623 osob (62,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 401 634 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 387 417 osob ve věku 35–39 let (51,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 212 osob (1,4 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 525 osob (1,7 %, z toho 3 447; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 424 371 osob (56,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 580 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 336 391 osob ve věku 30–34 let (46,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 092 osob (1,5 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 957 osob (1,8 %, z toho 3 293; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 629 osob (52,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 740 503 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 49,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 690 954 osob ve věku 16–29 let (46,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 047 osob (1,8 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 27 989 osob (1,9 %, z toho 3 380; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 794 539 osob (53,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 6. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 134 383 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 29,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 104 035 osob ve věku 12–15 let (22,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 844 osob (1,7 %, z toho 17; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 5 864 osob (1,3 %, z toho 48; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 148 091 osob (32,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 981 246 osob (55,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 793 623 osob (54,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 106 686 osob (1,0 %, z toho 1 679; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 223 335 osob (2,1 %, z toho 102 883; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 311 267 osob (59,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 846 863 osob starších 16 let, což je 65,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 689 588 osob (64,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 423 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 119 949 osob:

  • 19 944 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 33 972 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 13 964 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 10 845 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 074 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 150 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 304 630 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?