Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 5. 7. 2021

Vytvořeno: 6. 7. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 5. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 562 680 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 127 152 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 531 782 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,1 %, senioři 80+ 7,2 %, senioři 70-79 let 18,0 %, senioři 60-69 let 18,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,3 %, pracovníci ve školství 3,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 12,9 %, osoby 30-39 let 5,8 % a ostatní 4,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 991 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 335 138 osob ve věku 80 a více let (74,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 508 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 233 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 732 osob (88,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 858 281 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 776 839 osob ve věku 70–79 let (74,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 891 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 50 854 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 922 026 osob (88,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 513 368 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 443 026 osob ve věku 65–69 let (65,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 801 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 149 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 544 318 osob (80,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 435 713 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 371 652 osob ve věku 60–64 let (59,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 735 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 859 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 463 307 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 440 481 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 368 896 osob ve věku 55–59 let (55,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 497 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 816 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 471 794 osob (70,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 431 925 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 62,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 346 045 osob ve věku 50–54 let (50,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 210 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 18 376 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 463 511 osob (67,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 528 704 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 59,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 375 511 osob ve věku 45–49 let (42,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 798 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 916 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 567 418 osob (64,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 236 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 225 771 osob ve věku 40–44 let (25,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 699 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 639 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 513 574 osob (57,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 332 237 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 44,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 103 759 osob ve věku 35–39 let (13,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 192 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 17 328 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 757 osob (49,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 273 823 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 38,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 74 244 osob ve věku 30–34 let (10,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 065 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 419 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 322 307 osob (44,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 5. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 906 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 32,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 110 829 osob ve věku 16–29 let (7,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 83 797 osob (5,6 %) má rezervaci termínu očkování a 57 354 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 620 057 osob (41,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 127 152 osob (47,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 531 781 osob (33,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 256 894 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 322 783 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 706 829 osob (53,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 127 152 osob starších 16 let, což je 57,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 531 782 osob (39,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 58,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 533 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 238 678 osob:

  • 30 454 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 76 617 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 36 878 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 23 764 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 18 493 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 52 472 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 030 051 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?