Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 4. 4. 2021

Vytvořeno: 5. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 4. 4. 2021 (20:00) vykázáno 1 809 381 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 233 053 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 576 328 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (20,5 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (9,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,2 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,2 %), dále senioři 70-79 let (27,1 %), senioři 80+ (24,1 %) a chronicky nemocné osoby (2,1 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,1 % osob středního až velmi mladého věku (44 579 osob / 70 284 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 4. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 290 508 osob ve věku 80+, což představuje cca 65,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 208 639 osob ve věku 80+ (47,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 365 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 68 771 osob (15,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 644 osob (84,5 %) v této věkové skupině.

K 4. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 441 372 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 43,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 100 737 osob ve věku 70–79 let (10,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 48 133 osob (4,8 %) má rezervaci termínu očkování a 294 443 osob (29,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 783 948 osob (77,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 233 053 osob (11,5 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 576 328 osob (5,4 %) druhou dávkou. Dalších 100 523 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 624 447 osob (5,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 958 023 osob (18,3 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 070 828 osob:

  • 251 189 osob ve věku 80 a více let,
  • 463 709 osob ve věku 70-79 let,
  • 44 589 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 888 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 585 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 496 861 osob:

  • 79 191 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 279 088 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 138 582 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 218 662 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?