Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 4. 10. 2021

Vytvořeno: 5. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 4. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 838 131 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 092 020 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 975 848 osob bylo očkování dokončeno, u 9 207 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 178 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 462 osob ve věku 80 a více let (80,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 061 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 084 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 323 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 896 872 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 885 639 osob ve věku 70–79 let (85,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 523 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 310 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 915 705 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 752 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 539 057 osob ve věku 65–69 let (80,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 953 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 256 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 961 osob (82,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 470 455 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 465 390 osob ve věku 60–64 let (74,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 468 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 023 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 946 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 065 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 480 517 osob ve věku 55–59 let (71,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 899 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 042 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 006 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 904 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 478 216 osob ve věku 50–54 let (69,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 740 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 658 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 302 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 602 695 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 595 117 osob ve věku 45–49 let (67,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 906 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 647 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 618 248 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 547 022 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 538 572 osob ve věku 40–44 let (60,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 932 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 288 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 242 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 411 075 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 401 837 osob ve věku 35–39 let (53,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 754 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 475 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 429 304 osob (57,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 931 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 352 464 osob ve věku 30–34 let (49,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 678 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 185 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 382 794 osob (53,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 769 435 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 742 374 osob ve věku 16–29 let (50,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 798 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 035 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 817 268 osob (55,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 4. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 146 635 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 32,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 135 193 osob ve věku 12–15 let (29,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 651 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 5 243 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 157 529 osob (34,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 092 020 osob (56,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 975 838 osob (55,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 97 515 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 114 479 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 304 014 osob (58,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 945 384 osob starších 16 let, což je 67,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 840 645 osob (65,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 405 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 326 569 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?