Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 27. 8. 2021

Vytvořeno: 28. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 405 818 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 927 197 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 676 919 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 15,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,8 % a ostatní 11,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 241 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 357 757 osob ve věku 80 a více let (79,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 483 osob (1,4 %, z toho 337; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 966 osob (6,5 %, z toho 13 788; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 690 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 888 052 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 873 926 osob ve věku 70–79 let (84,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 020 osob (0,8 %, z toho 562; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 713 osob (4,0 %, z toho 28 767; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 937 785 osob (90,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 538 089 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 529 584 osob ve věku 65–69 let (78,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 758 osob (0,6 %, z toho 187; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 135 osob (2,7 %, z toho 12 509; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 982 osob (83,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 589 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 455 249 osob ve věku 60–64 let (72,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 001 osob (0,6 %, z toho 108; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 555 osob (2,3 %, z toho 10 142; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 145 osob (77,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 623 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 467 231 osob ve věku 55–59 let (69,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 579 osob (0,8 %, z toho 141; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 164 osob (2,3 %, z toho 9 595; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 366 osob (74,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 245 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 462 769 osob ve věku 50–54 let (67,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 425 osob (0,9 %, z toho 142; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 031 osob (2,0 %, z toho 7 823; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 701 osob (71,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 589 699 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 573 790 osob ve věku 45–49 let (65,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 737 osob (1,0 %, z toho 85; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 620 osob (1,7 %, z toho 6 231; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 613 056 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 533 611 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 516 150 osob ve věku 40–44 let (57,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 814 osob (1,1 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 655 osob (1,6 %, z toho 5 476; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 080 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 397 214 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 378 222 osob ve věku 35–39 let (50,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 462 osob (1,4 %, z toho 20; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 755 osob (1,7 %, z toho 3 490; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 420 431 osob (55,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 347 845 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 325 531 osob ve věku 30–34 let (45,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 422 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 199 osob (1,8 %, z toho 3 340; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 466 osob (51,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 725 235 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 48,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 654 869 osob ve věku 16–29 let (44,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 246 osob (1,8 %, z toho 51; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 998 osob (2,0 %, z toho 3 427; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 781 479 osob (52,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 27. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 124 754 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 27,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 81 837 osob ve věku 12–15 let (17,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 121 osob (2,2 %, z toho 12; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 6 750 osob (1,5 %, z toho 47; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 141 625 osob (31,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 927 197 osob (55,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 676 915 osob (53,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 112 221 osob (1,0 %, z toho 1 719; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 228 697 osob (2,1 %, z toho 104 660; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 268 115 osob (58,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 927 197 osob starších 16 let, což je 66,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 676 919 osob (63,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,7 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 434 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 122 643 osob:

  • 20 252 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 752 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 300 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 113 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 323 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 903 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 294 394 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?