Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 24. 1. 2022

Vytvořeno: 25. 1. 2022 Poslední aktualizace: 30. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 24. 01. 2022 (20:00) vykázáno 16 824 765 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 910 157 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 755 766 osob očkování dokončeno, u 3 566 835 osob byla podána posilující dávka.
Za 24. 01. 2022 bylo aplikováno 35 974 dávek, z toho 2 087 (5,8%) dávky inicální (primovakcinace), 3 197 (8,9%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 30 690 (85,3%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 278 628 dávek, z toho 18 765 (6,7%) dávky inicální (primovakcinace), 19 290 (6,9%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 240 573 (86,3%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,5%, P: 71,2%, 70–79 let O: 90,1%, P: 73,6%, 65–69 let O: 83,5%, P: 64,6%, 60–64 let O: 77,6%, P: 55,3%, 55–59 let O: 77,4%, P: 48,3%, 50–54 let O: 76,0%, P: 42,9%, 45–49 let O: 75,1%, P: 38,7%, 40–44 let O: 66,6%, P: 29,2%, 35–39 let O: 62,6%, P: 22,7%, 30–34 let O: 60,3%, P: 18,5%, 16–29 let O: 63,3%, P: 12,0%, 12–15 let O: 46,1%, P: 0,1%, 5–11 let O: 1,9%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 408 991 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 400 566 osob ve věku 80 a více let (89,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 112 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 3 853 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 956 osob (92,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 318 505 osob této věkové kategorie, což činí 71,2%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 945 410 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 936 034 osob ve věku 70-79 let (90,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 240 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 4 488 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 950 138 osob (91,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 763 806 osob této věkové kategorie, což činí 73,6%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 341 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 561 697 osob ve věku 65–69 let (83,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 188 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 897 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 426 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 434 149 osob této věkové kategorie, což činí 64,6%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 064 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 485 444 osob ve věku 60–64 let (77,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 230 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 139 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 433 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 345 919 osob této věkové kategorie, což činí 55,3%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 626 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 518 234 osob ve věku 55–59 let (77,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 324 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 489 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 439 osob (78,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 323 739 osob této věkové kategorie, což činí 48,3%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 530 886 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 76,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 524 928 osob ve věku 50–54 let (76,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 420 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 931 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 237 osob (77,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 296 252 osob této věkové kategorie, což činí 42,9%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 671 183 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 662 992 osob ve věku 45–49 let (75,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 610 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 893 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 686 osob (76,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 341 921 osob této věkové kategorie, což činí 38,7%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 764 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 595 123 osob ve věku 40–44 let (66,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 824 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 732 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 320 osob (68,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 260 794 osob této věkové kategorie, což činí 29,2%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 403 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 471 384 osob ve věku 35–39 let (62,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 077 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 551 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 031 osob (64,8%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 171 123 osob této věkové kategorie, což činí 22,7%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 446 563 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 433 563 osob ve věku 30–34 let (60,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 506 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 5 259 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 328 osob (63,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 132 658 osob této věkové kategorie, což činí 18,5%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 971 890 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 940 215 osob ve věku 16–29 let (63,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 579 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 13 752 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 989 221 osob (66,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 177 578 osob této věkové kategorie, což činí 12,0%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 511 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 49,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 210 422 osob ve věku 12–15 let (46,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 239 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 5 797 osob (1,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 232 547 osob (50,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 391 osob této věkové kategorie, což činí 0,1%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 24. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 44 523 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 5,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 15 164 osob ve věku 5-11 let (1,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 944 osob (0,9%) má rezervaci termínu očkování a 3 937 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 55 404 osob (6,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 910 157 osob (64,6% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 755 766 osob (63,1%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 19 293 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 55 149 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 984 599 osob (65,3%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 865 632 osob starších 12 let, což je 73,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 740 602 osob (72,2% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 642 121 osob starších 16 let, což je 74,8% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 530 180 osob (73,6% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 514 342 osob starších 18 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 406 930 osob (73,8% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 307 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 620 325 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?