Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 18. 6. 2021

Vytvořeno: 19. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 18. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 137 227 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 738 542 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 479 001 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,6 %, senioři 80+ 8,3 %, senioři 70-79 let 20,3 %, senioři 60-69 let 19,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,9 %, osoby 40-49 let 10,4 %, osoby 30-39 let 5,5 % a ostatní 2,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 355 010 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 316 459 osob ve věku 80 a více let (70,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 887 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 31 786 osob (7,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 683 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 844 937 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 691 528 osob ve věku 70–79 let (66,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 815 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 55 459 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 211 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 205 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 357 632 osob ve věku 65–69 let (53,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 777 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 25 204 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 536 186 osob (79,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 423 787 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 276 148 osob ve věku 60–64 let (44,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 005 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 20 304 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 454 096 osob (72,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 423 980 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 63,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 233 096 osob ve věku 55–59 let (34,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 325 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 21 013 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 458 318 osob (68,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 415 512 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 60,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 137 642 osob ve věku 50–54 let (19,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 734 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 19 198 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 450 444 osob (65,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 507 263 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 57,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 137 973 osob ve věku 45–49 let (15,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 354 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 20 587 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 204 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 447 344 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 50,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 115 916 osob ve věku 40–44 let (13,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 062 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 21 065 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 471 osob (55,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 297 004 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 39,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 75 946 osob ve věku 35–39 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 36 905 osob (4,9 %) má rezervaci termínu očkování a 20 599 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 354 508 osob (47,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 230 694 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 32,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 54 903 osob ve věku 30–34 let (7,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 42 614 osob (5,9 %) má rezervaci termínu očkování a 27 105 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 300 413 osob (41,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 18. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 290 806 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 19,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 81 758 osob ve věku 16–29 let (5,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 145 150 osob (9,8 %) má rezervaci termínu očkování a 110 006 osob (7,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 545 962 osob (36,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 738 542 osob (44,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 479 001 osob (23,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 346 628 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 372 326 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 457 496 osob (51,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 738 542 osob starších 16 let, což je 53,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 479 001 osob (27,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 54,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 7,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 550 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 325 440 osob:

  • 40 674 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 116 784 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 51 296 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 30 757 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 22 948 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 981 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 864 279 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?