Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 13. 9. 2021

Vytvořeno: 14. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 13. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 647 627 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 014 686 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 852 221 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 374 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 543 osob ve věku 80 a více let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 402 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 138 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 914 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 891 618 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 879 735 osob ve věku 70–79 let (84,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 753 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 699 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 070 osob (87,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 025 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 534 488 osob ve věku 65–69 let (79,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 584 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 490 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 099 osob (81,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 997 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 460 810 osob ve věku 60–64 let (73,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 780 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 217 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 994 osob (75,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 870 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 474 753 osob ve věku 55–59 let (70,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 267 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 338 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 475 osob (73,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 172 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 471 573 osob ve věku 50–54 let (68,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 090 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 905 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 167 osob (71,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 596 559 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 586 032 osob ve věku 45–49 let (66,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 266 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 8 041 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 612 866 osob (69,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 726 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 529 187 osob ve věku 40–44 let (59,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 348 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 679 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 753 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 506 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 392 074 osob ve věku 35–39 let (52,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 102 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 942 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 550 osob (56,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 355 647 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 341 646 osob ve věku 30–34 let (47,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 995 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 610 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 252 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 749 555 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 708 737 osob ve věku 16–29 let (47,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 438 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 24 302 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 799 295 osob (53,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 13. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 138 637 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 30,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 113 636 osob ve věku 12–15 let (24,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 014 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 626 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 151 277 osob (33,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 014 686 osob (56,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 852 214 osob (54,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 104 192 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 119 178 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 238 056 osob (58,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 876 049 osob starších 16 let, což je 66,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 738 578 osob (64,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,1 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 419 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 311 155 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?