Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 13. 5. 2021

Vytvořeno: 14. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 13.5. 2021 (20:00) vykázáno 3 992 027 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 921 150 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 094 322 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 11,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,5 %, senioři 80+ 13,0 %, senioři 70-79 let 26,8 %, senioři 60-69 let 18,8 %, osoby 50-59 let 13,4 %, osoby 40-49 let 6,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,1 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 13.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 335 608 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 75,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 253 044 osob ve věku 80 a více let (56,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 407 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 39 757 osob (8,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 772 osob (86,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 13.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 769 557 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 368 336 osob ve věku 70–79 let (35,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 196 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 85 034 osob (8,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 881 787 osob (84,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 13.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 423 026 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 62,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 51 120 osob ve věku 65–69 let (7,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 741 osob (4,3 %) má rezervaci termínu očkování a 45 625 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 392 osob (74,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 13.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 335 755 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 53,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 54 537 osob ve věku 60–64 let (8,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 34 743 osob (5,6 %) má rezervaci termínu očkování a 36 614 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 407 112 osob (65,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 13.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 304 564 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 45,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 67 035 osob ve věku 55–59 let (10,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 56 604 osob (8,5 %) má rezervaci termínu očkování a 36 885 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 053 osob (59,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 13.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 238 702 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 34,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 60 866 osob ve věku 50–54 let (8,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 90 491 osob (13,1 %) má rezervaci termínu očkování a 43 502 osob (6,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 695 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 13.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 169 821 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 19,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 69 418 osob ve věku 45–49 let (7,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 122 556 osob (13,9 %) má rezervaci termínu očkování a 75 721 osob (8,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 368 098 osob (41,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 921 150 osob (27,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 094 322 osob (10,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 395 335 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 399 596 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 716 081 osob (34,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 921 150 osob starších 16 let, což je 32,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 094 322 osob (12,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 607 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 463 477 osob:

  • 68 914 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 205 586 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 71 293 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 39 938 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 760 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 50 986 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 477 395 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?