Byla udělena cena Makropulos za rok 2012

Vytvořeno: 1. 10. 2012 Poslední aktualizace: 1. 10. 2012

30. září proběhlo ve Státní opeře Praha benefiční představení opery Giacoma Pucciniho Turandot. Pod záštitou první dámy České republiky Livie Klausové ho organizovalo sdružení Život 90 ve spolupráci s Národním divadlem. Výtěžek z představení bude použit na provoz bezplatné krizové a poradenské linky Senior telefon, na kterou se v loňském roce dovolalo 12 tisíc seniorů v nouzi.  

Cenu Makropulos za rok 2012 osobně udělil ministr zdravotnictví Leoš Heger Hospicovému občanskému sdružení Duha se sídlem v Hořicích. Tento projekt představuje v praxi velmi potřebný koncept tzv. „domácího hospice“, pomáhajícího rodinám, které převezmou péči o těžce nemocného
v domácím prostředí. Umožňuje nemocnému zůstat v nejtěžších chvílích ve vlastním prostředí a mít blízkost a péči své rodiny při zachování kvalitní zdravotní péče.
 
Projekt Hospicového občanského sdružení Duha představuje komplexní centrum hospicové péče zahrnující i sociální poradnu a půjčovnu zdravotnických pomůcek. Takový projekt není totožný s „kamennými“ hospici a dosud u nás nebyl oceněn.
 
Na prodlužování lidského života se nepochybně podílí i moderní zdravotní péče založená na efektivních léčebných postupech a zvýšené dostupnosti moderních léků. Současně je prodlužování průměrného věku dokladem pozitivního vývoje v oblasti životního stylu obyvatel, který je spojen s lepší přístupností zdravotnických informací.
 
Prodlužování lidského věku nestačí. Nejde o pouhou existenci, ale také o kvalitu života. Pro zdravotnictví představuje stárnutí populace bezesporu jeden z nejnaléhavějších úkolů tohoto století. Vytvoření systému zdravého stárnutí však zdaleka přesahuje hranice zdravotnictví.
 
Proto ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na Národní program přípravy na stárnutí vytvořilo Cenu Makropulos, inspirovanou hrou Karla Čapka Věc Makropulos. Vzhledem k inspiraci divadelní hrou lze těžko najít vhodnější místo pro její udělení, než je divadlo.
 
Cena s názvem Makropulos tak představuje poselství resortu, významně se podílejícího na prodloužení lidského života všem, kteří mohou přispět k jeho kvalitě. Osvědčené projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky ocenění získat potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

 

První dáma České republiky Livie Klausová předává čestné plakety

 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger předává cenu Makropulos 2012 hospicovému občanskému sdružení Duha

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?