Administrativní pracovník uleví lékařům a sestrám od administrativy

Vytvořeno: 6. 12. 2019 Poslední aktualizace: 6. 12. 2019

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na podněty z praxe a přichází s dalším opatřením, jak zdravotníkům snížit administrativní zátěž. Ve spolupráci s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví připravilo nový kurz Administrativní pracovník ve zdravotnictví. Díky němu bude možné ve zdravotnictví zaměstnat nezdravotnické pracovníky, kteří budou lékařům a sestrám pomáhat s administrativou. Cílem je zdravotníkům od administrativy ulevit a umožnit jim více času věnovat pacientům.

„Je velmi důležité, aby každý zdravotník dělal tu práci, ke které je kvalifikovaný. Aby fungovaly týmy od pomocného a nižšího zdravotnického personálu, přes praktické a všeobecné sestry, až po lékaře. Administrativu pak mají zajišťovat administrativní pracovníci, aby se lékaři a sestry mohli věnovat své práci naplno. Je to další krok v naší snaze snížit zdravotníkům administrativní zátěž. Jsem moc rád, že díky novému vzdělávacímu programu vznikne možnost vytvoření pracovní pozice, která bude mnohdy velmi náročnou administrativu pokrývat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

Vzdělávací program Administrativní pracovník ve zdravotnictví je určen pro osoby s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, které mají zájem pracovat ve zdravotnictví v oblasti administrativy. Absolvent vzdělávacího programu bude připraven tak, aby mohl podporovat zdravotnické pracovníky v administrativní oblasti a vykonávat další administrativní práce související se zdravotnictvím. Díky tomu se sníží administrativní zátěž zdravotnických pracovníků. 

Velmi vítám, že ministerstvo vytvořilo tento kurz. Administrativní pracovník bude pro sestry velkou podporou a skvěle doplní multidisciplinární tým. Tato role je velmi záslužná a důležitá, protože dá sestrám větší prostor věnovat se péči o pacienta. Myslím si, že možnost přijmout administrativního pracovníka bude terénem velmi kladně přijata a že bude tato pozice hodně využívána,“ uvedla Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

Program se skládá z části teoretické a zahrnuje například témata týkající se práce se zdravotnickými registry, statistickými hlášeními, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování zdravotní péče a podobně. Dále pak zahrnuje část praktickou. Aby se s novou profesí seznámili vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení, je pro ně připravena informační prezentace, jejímž obsahem jsou základní informace o vzdělávacím programu, o profilu absolventa a o možnostech jeho uplatnění v reálném provozu zdravotnických zařízení.

Program realizuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a je rozložen do dvou kalendářních měsíců, kdy prezenční kurzy budou probíhat každý druhý týden v pátek a v sobotu. Celkový časový rozsah je 48 výukových hodin. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu v elektronické podobě a pohovorem. První kurz bude zahájen v pátek 14. února 2020.

Další informace o vzdělávacím programu Administrativní pracovník ve zdravotnictví a přihlašovací formuláře jsou umístěny na webových stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zde


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?