Adam Vojtěch: Je potřeba klást důraz na kvalitu péče a odměňovat ji

Vytvořeno: 10. 7. 2018 Poslední aktualizace: 10. 7. 2018

Datum vydání: 2. 7. 2018
Zdroj: Zdravotnické noviny
Autor: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch


Komentář ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k výsledkům průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2018 z pohledu ředitelů nemocnic.

Pokud jsem před rokem dostal příležitost vyjádřit se zde k situaci v českém zdravotnictví za ministerstvo financí, tedy za jakýsi „finanční dohled“ nad děním v resortu, mám dnes velkou radost, že ji můžu komentovat z pozice aktivního spolutvůrce a hybatele změn.

Hned v úvodu souhrnného hodnocení mě zaujal fakt, že stejně jako každým rokem, i letos vidí většina ředitelů nemocnic rezervy v kvalitě zdravotní péče a možnosti jejího zlepšení. K tomu se mi totiž krásně hodí „pochválit“ představitele všech segmentů za náš společný čerstvý úspěch: v dohodovacím řízení na úhradách zdravotní péče pro rok 2019 se podařilo dosáhnout dohody všech čtrnácti zástupců poskytovatelů péče se zdravotními pojišťovnami. Je to doslova historický okamžik, který znamená průlom v komunikaci mezi všemi zástupci zdravotnictví. Navíc tato domluva otevírá prostor změnám, o které se od začátku snažím: na jedné straně prosazuji kontinuální navyšování finančních prostředků plynoucích do zdravotnictví, na druhé straně je ovšem potřeba klást důraz na kvalitu a tu také chceme lépe odměňovat. Tedy zpátky na začátek – jestliže ředitelé nemocnic vidí rezervy v kvalitě poskytované péče, my jim zde nabízíme možnost tuto kvalitu lépe ocenit a tím podpořit. Toto považuji za zcela zásadní krok tím správným směrem. Dalším dlouhodobě bolavým místem našich nemocnic je nejen podle jejich ředitelů dramatický nedostatek zdravotních sester. Je jasné, že tento problém ani já ani jiný ministr zdravotnictví nevyřešíme mávnutím kouzelného proutku, ale snažím se dělat maximum pro postupnou nápravu tohoto stavu. Příští rok se proto zvýší zdravotním sestrám i nižšímu zdravotnímu personálu příplatky za směnnost. U sester vzrostou z 2000 korun v menších nemocnicích a 3000 korun ve fakultních na 7000 korun, u ostatního personálu z několika set korun na 2000 korun. Jistěže peníze nejsou všechno, nicméně očekáváme, že navýšení příplatků by mohlo pomoci sestrám rozhodnout se pro tuto práci v konkurenci jiných, třebas i méně stresujících nabídek zaměstnání a u váhajících převážit ve prospěch rozhodnutí v systému zdravotnictví setrvat. Nyní také analyzujeme zavedení výsluh pro sestry pracující ve směnách, protože si uvědomujeme, že jejich práce je nesmírně fyzicky a psychicky velmi náročná. A v neposlední řadě zjednodušujeme zdravotnickou dokumentaci, čímž zdravotnickému personálu výrazně ulevíme od administrativy.

Před koncem si ještě dovolím poznámku na okraj: Ve vyhodnocení tohoto průzkumu čtu, že spolupráce s pacientskými organizacemi patří naopak k oblastem, kde podle ředitelů nemocnic není už moc prostoru pro zlepšení. Chápu to tak, že tuto oblast ředitelé považují za poměrně dobře „podchycenou“. Ne, že by to vytvářelo příležitost usnout na vavřínech, ale je to pro mě drobným signálem toho, že práce Oddělení podpory práv pacientů, která u nás na ministerstvu od loňska funguje, začíná přinášet své plody. Že o pacientských organizacích se začíná mezi lidmi prostě více vědět a k pacientům se dostává více informací o tom, kdo a jak jim umí pomoci v životě s těžkým onemocněním. Tomu jsem velmi rád.

Jsem zvědav, jak a co na tomto místě budeme hodnotit v roce 2019. Upřímně mě potěší, když se dnešní opatření ministerstva zdravotnictví, která považuji za systémová a dobrá, pozitivně projeví na obrazu českého zdravotnictví, který tento Barometr napřesrok ukáže.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?