Tisková konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP

Vytvořeno: 10. 2. 2022 Poslední aktualizace: 10. 2. 2022

V souvislosti s realizací projektu „Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch“ z Malého grantového schématu č. 2 se dne 15. února 2022 uskuteční on-line tisková konference organizovaná příjemcem projektu, kterým je Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Jedno z nosných témat tiskové konference nese název Alzheimerova nemoc: nové doporučené postupy, které budou prezentováno spolu s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu chorobu (NAPAN) panem doc. MUDr. Roberta Rusinou, Ph.D., který je přednostou Neurologické kliniky 3. LF UK ve Fakultní Thomayerovy nemocnice a MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Pozvánku včetně odkazu na registraci na konferenci lze nalézt v příloze.

Přílohy